Skip to main content

Etter at vi arrangerte årets Øyekontakt-konferanse 7. september, har vi skrevet om at hybridarrangementer er den nye normalen, og at det å ta risiko og gripe mulighetene kan lønne seg i disse usikre tider.

I ukens artikkel oppsummerer vi panelsamtalen på konferansen, der tre ulike arrangører i tillegg til Proviso kom sammen for å fortelle om sine erfaringer fra arrangementsbransjen før og under Covid-19.

Hvordan har disse arrangementsprofesjonelle tilpasset seg til nye rammebetingelser, og hvilke råd har de å gi om veien videre under og etter krisetiden vi fortsatt står i?

 

Arrangement 2020: Fra full fart forover til bom stopp

Torsdag 12. mars stengte Norge ned. Hvordan har dette endret bransjen på kort og lang sikt, og hvordan bør man egentlig håndtere sine arrangementer fremover? Dette var utgangspunktet for panelsamtalen, der deltakerne var ...

Christoffer Omberg – gründer av og daglig leder i næringslivskonferansen Oslo Business Forum. Sammen med medgründer Marius Røed Wang kom Omberg rett ut ifra BI med ambisjonen om å lage Norges største årlige næringslivskonferanse for ledere.

Susanne Slaatsveen – salgs- og markedsføringsansvarlig for den digitale lederutviklingsplattformen Mitt LederUnivers. Slaatsveen har bakgrunn fra fagbevegelsen og ulike lederstillinger. De siste årene har hun i tillegg hatt kurs- og kompetanseledelse som sitt spesialområde.

Per Griwell – Vise adm. Kommersiell direktør i Thon Hotels. Griwell har lang bakgrunn fra luftfartsindustrien og hotellbransjen, og har hatt flere lederstillinger i bl.a. hotell- og reiselivsnæringen.

Helene Stokke – daglig leder i Proviso AS. Stokke har over 20 års erfaring fra reiseliv, hotell og arrangementer, med system som hovedfelt. Hun har vært med på å utvikle store deler av påmeldingssystemet.

 

Hva gjorde disse aktørene da Covid-19 inntraff, og hvordan har det vært å stå i krisen?

I 2020 hadde Oslo Business Forum virkelig funnet sin vekstformel. I januar og februar omsatte konferansen for nesten 20 millioner kroner – mer enn hele omsetningen for 2019. Alt så rosenrødt ut, og ting gikk så bra at de satte seg mål om å bli verdens mest betydningsfulle næringslivskonferanse for ledere innen 2023. Så kom dagen som snudde alt. Omberg er klar på hvilke økonomiske følger det har hatt:

– Når man har 90 prosent av inntektene sine fra å arrangere én fysisk næringslivskonferanse i året, så er det ingen tvil om at det har påvirkning på businessen din.

I tiden før mars var Susanne Slaatsveen og fire andre gründere i full gang med å utvikle Mitt LederUnivers, en digital plattform med tilgang til spennende og variert faglig innhold for ledere. Kundene skulle være privatpersoner, bedrifter og organisasjoner med behov for lederutvikling, kurs, foredrag og konferanser gjennom digitale løsninger, fysiske kurs og kombinasjoner av disse.

Da korona kom, ble plutselig digital samhandling og virtuelle møteplasser hverdagen for “alle”. Hva gjorde Slaatsveen og resten av teamet da?

– Vi måtte bare få kastet denne gründerideen så raskt som mulig på bordet, slik at vi kunne bli en del av den digitale satsningen. Med et nettverk fullt av fantastiske folk som har kastet seg rundt, og ikke minst sammen med Proviso, så måtte vi rett og slett hive hele gründerbedriften ut på markedet.

Også Thon Hotels hadde en veldig god start på året, og hotellkjeden så frem til et 2020 som lå an til å bli deres beste gjennom alle tider. Så traff Covid-19, og det ble raskt klart at det ikke ville gå slik.

Per Griwell forteller:

– 12. mars ble hele situasjonen uvirkelig for oss. Vi måtte bare sørge for å redde det som reddes kunne. I løpet av mars måtte vi stenge ned 36 hoteller, og ytterligere 15 i april.

Hva med Proviso? Jo, vi hadde smekkfulle ordrebøker da året startet, og vi skulle ansette nye folk. Så kom 12. mars klokken 18 … Over natten gikk vi fra fulle ordrebøker til bråstopp. Som så mange andre bransjeaktører tok også vi i Proviso et internt krisemøte, der vi spurte oss selv: Hvordan kommer vi gjennom dette her?

Stokke utdyper:

– Vi valgte å snakke med brukerne våre: Hvor trenger dere vår hjelp? Svaret var: “Vi må kunne få ha arrangementer, samlinger og møter fortsatt, men digitalt.” Dermed satte vi integrasjoner mot video- og webinarløsninger høyest på dagsorden, slik at våre kunder kan sitte i påmeldingssystemet og lage digitale arrangementer knyttet opp mot sine Zoom-kontoer, og fortsatt bruke Proviso som vanlig – uten å måtte hoppe mellom ulike systemer.

Les også: Hybridarrangementer – den nye normalen?

 

Hvor går veien videre?

Arrangementsbransjen er endret, både på kort og lang sikt, og vi som jobber med arrangement, har måttet tilpasse oss en ny hverdag. Veien videre er uviss. Hvilke erfaringer har de ulike paneldeltakerne gjort seg i løpet av denne tiden, og hva tenker de om utsiktene fremover?

Christoffer Omberg, Oslo Business Forum:

– Vi kan ikke bare legge oss bakpå og regne med hjelp og bistand fra myndighetene. Vi er nødt til å gå i oss selv og spørre: Hvordan kan vi innovere på produktet vårt? Hvordan kan vi skape et nytt produkt som treffer markedet bedre? De som prøver å sette fart og opprettholde trykket, de vil få betalt for det fremover.

Susanne Slaatsveen, Mitt LederUnivers:

– Når vi kommer tilbake til en litt mer normal hverdag, vil det fortsatt være mange som har lyst til å være hjemme. Blir det fysiske konferanser eller digitale? Ja takk, begge deler! Koronasituasjonen har gjort noe med oss som kommer til å bringe noe kjempepositivt i framtiden.

Per Griwell, Thon Hotels:

– Vi kan ikke sitte og vente på at ting skal bli bedre. Det kommer faktisk et 2021, 2022 og 2023. Vi må jobbe med et langsiktig perspektiv. Kundene våre er opptatt av å ville treffes og komme tilbake til normalen så fort som mulig. Da må vi være der og sørge for å legge til rette for en fremtidsutsikt. Selv om tunnelen er veldig lang, så kommer det et lys i enden av den.

Helene Stokke, Proviso:

– Det å jobbe med arrangement er ofte noe man får tildelt, noe man bare skal løse, litt alene og for seg selv. Det er grunnen til at vi lagde Øyekontakt, for at dere som jobber med arrangement, skal få en møteplass og kunne sparke ball med oss og andre som jobber med dette til daglig. Det har vi sett har vært kjempeviktig i denne tiden, at vi snakker med brukerne våre og sammen finner gode løsninger for å kombinere fysiske og virtuelle møteplasser. Vi i Proviso mener hybridarrangement er kommet for å bli!

 

Konklusjon

Tittelen på panelsamtalen var “Arrangementsbransjen før, under og etter Covid-19”. Enn så lenge kan vi ikke si noe sikkert om et ‘etter’. Covid-19 ser dessverre ut til å være med oss en stund videre. Men som Per Griwell i Thon Hotels så treffende sier det: Selv om tunnelen er veldig lang, så kommer det et lys i enden av den.

Vi i Proviso blir både glade og stolte når vi ser hvordan solide og innovative bransjefolk trår til for å bidra med aktuelt og spennende innhold til konferanse- og eventarrangører i Norge. De er helt klare i sitt budskap: Det gjelder å se muligheter og finne løsninger når rammene rundt oss krever det.

New call-to-action