Etter korona – blir arrangementer fortsatt digitale?


Etter korona – blir arrangementer fortsatt digitale?

Inger Åse Stubben | 22. apr 2021
5 minutter lesetid

Etter korona – blir arrangementer fortsatt digitale?

Igjen befinner vi oss i en trinnvis gjenåpning av samfunnet. Denne gang øyner vi forhåpentligvis slutten på pandemien. Varsler det slutten også for digitale arrangementer?

Nedstengningen av landet sparket i gang en digitaliseringsreise på høygir. En digital utvikling som under normale omstendigheter ville ha tatt fire–fem år, måtte plutselig skje i løpet av uker.

Lærere og forelesere måtte knekke koden for digital undervisning, virksomheter måtte ta kundedialogen over på digitale plattformer, og team som før satt tett sammen i fysiske miljøer, måtte finne nye måter å samhandle på over nett. I løpet av få måneder gikk begrepet digital transformasjon fra å være et buzzord til å bli en realitet vi alle måtte forholde oss til. 

Men hva med arrangementer – hvordan har det gått der, og hvor går veien videre?

 

Nye verktøy gir nye muligheter

Koronaen ga arrangementsbransjen en real nesestyver. Kaoset og krisestemningen som rådet i de første ukene etter mars 2020, ble heldigvis avløst av samarbeidsevne, kreativitet, rådsnarhet og vilje til å finne gode alternative løsninger. 

Med gode leverandører og digitale systemer ble det fullt mulig å gjennomføre de viktigste arrangementene innenfor de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Det siste året har digitale møter og arrangementer hatt en rivende utvikling. Mange har kastet seg på muligheten til å utvikle nye verktøy for å møtes digitalt, og bedrifter og organisasjoner har tatt et kjempesprang og digitalisert mye av møte- og arrangementsvirksomheten.

Når en stor organisasjon som Norsk olje og gass kjører sin årskonferanse digitalt, er det ikke som en blek avskygning av det fysiske arrangementet – den digitale varianten ble en suksess, med flere deltakere enn forventet.

Mange av de nye verktøyene er gode og vil helt sikkert ha en plass også videre.

Mens andre kanskje ikke vil fortsette å eksistere etter hvert som verden igjen normaliserer seg.

 

Les også: Hvor lenge vil det være aktuelt med digitale arrangementer?

 

Etter å ha levd på sosialt sparebluss og innordnet oss ting vi før bare så i amerikanske katastrofefilmer – smitteutbrudd, lockdown, mutasjoner, opprør, you name it – kjenner vi alle på en koronatretthet nå. Vi trenger å fokusere på “etter korona”.

Hvordan vil så arrangementer se ut i en “post korona-verden”?

Mange av de som organiserer møter og arrangementer, har virkelig fått øynene opp for muligheten til å digitalisere sine aktiviteter og ser at dette gir mange fordeler og muligheter, samtidig som mange helt klart savner det å møtes ansikt til ansikt.

 

Det blir et skille mellom “praktiske” samlinger og møter mellom mennesker

Vi tror ikke at digitale arrangementer blir borte sammen med korona, men vi tror det kommer til å bli en endring.

Etter alt å dømme vil det bli et skille mellom praktiske møter – hvor hensikten er å gå gjennom en avtalt agenda, få gjort nødvendige avklaringer og tatt aktuelle beslutninger – og møter mellom mennesker, hvor det sosiale og den menneskelige samhandlingen er en vesentlig del av møtet.

Førstnevnte tror vi at mange fortsatt i stor grad vil gjøre digitalt. Det er enklere og mer effektivt for de som skal delta, og det gir økonomiske og miljømessige gevinster.

Sistnevnte tror vi at i mye større grad igjen vil bli fysisk når det blir mulig. Folk trenger å møtes, og det er verdifull kontakt og forståelse som blir litt borte på digitale arrangementer. Virtuelle møterom skaper en avstand mellom folk og en samhandling som uunngåelig blir mindre personlig.

I et innlegg hos Sponsor- og eventforeningen skriver Jahn Erling Meggelæ Øverli, kommunikasjonsdirektør i JCP Event, følgende om mulighetene som kombinasjonen av digitale og fysiske samlinger gir:

“Færre fysiske forpliktelser har gjort medarbeiderne mer effektive og mindre stresset. Lederen har sett at budsjettet kan strekkes lenger og samlingene være hyppigere, hvis noen av dem skjer digitalt. Økonomisjefen har sett besparing og den bærekraftsansvarlige sett miljøgevinsten.”

 

Noen av arrangementene blir hybride

Trolig blir noen av de fysiske møtene kjørt som hybride arrangementer, altså at en gruppe møtes fysisk, men at det også er mulig å henge med digitalt. Det gir en større målgruppe og gjør det enklere å få med flere, samtidig som de som ønsker det, faktisk kan møtes og få fordelene med dette. Gode hybridarrangementer avhenger imidlertid av at innholdet kan tilpasses, slik at ikke det ene går på bekostning av det andre.

 

Konklusjon: Det blir en “ny normal” for arrangementer

Selv om fysiske møteplasser uten tvil vil komme tilbake etter covid-19, vil ikke alt bli helt som før. I løpet av det siste året har mange fått opp øynene for gevinstene som ligger i kombinasjonen av fysiske og digitale arrangementer – og dette er gevinster som ikke forsvinner med korona. 

Derfor har vi tro på at mange bedrifter og organisasjoner etter covid-19 vil veksle mellom å kjøre arrangementer både fysisk og via digitale møteplattformer – noen ganger hver for seg, og noen ganger i ett og samme arrangement, som hybrid. 

Mye har endret seg i kjølvannet av pandemien, men noe vil forbli som før. Arrangementer lages fortsatt av og for mennesker. Som Sigrid Undset så klokt observerer: “Menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager.” 

Behovet for å møtes i et felles lokale og ha øyekontakt vil fortsatt være der i den nye normalen.

 

Den ultimate guiden til digitale og hybride arrangementer

 

Etter korona – blir arrangementer fortsatt digitale?
Skrevet av Inger Åse Stubben

Inger Åse er leder for vår CST-avdeling, som bl. a. holder opplæring for nye kunder og rådgir eksisterende brukere. Å skape god kontakt med våre kunder har alltid vært fokuset for Inger Åse, slik at de blir trygg på at vi alltid gjør vårt beste for å hjelpe med en smidig prosess med deltakerne. Hun studerte Hospitality Management i England og har hatt praksis i Dubai før hun entret eventverdenen. Inger Åse har organisert arrangementer i inn- og utland og har alltid vært glad i å reise og oppleve nye kulturer. Hun har lett for å bli kjent med nye mennesker – som oftest treffer hun en bekjent rundt hvert et hjørne.

Prøv Proviso kostnadsfritt i 14 dager!

Proviso hjelper deg å administrere ditt arrangement fra første påmelding til siste evaluering.

Prøv gratis