Skip to main content

Røde Kors er en humanitær organisasjon hvor arbeidet springer ut av ønsket om å gjøre en medmenneskelig innsats. Organisasjonen er grunnfestet i de syv Røde Kors-prinsippene og har en særegen rolle som vokter av Genèvekonvensjonene. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.

Konferanser og møter er en viktig arena for alle type organisasjoner for å nå frem med sitt budskap. Også i Røde Kors står konferanser og møter sentralt for å ivareta og bygge kompetanse, engasjere og bevisstgjøre virksomhetens samfunnsrolle.

Årlig gjennomføres det store samlinger, lokale kurs, bedriftssamlinger og interne kurs i regi Røde Kors. På linje med andre organisasjoner og virksomheter handler det om å jobbe effektivt, og bruke tiden best mulig. Proviso er glade for å kunne bidra med gode arbeidsverktøy som bidrar til en enklere hverdag når konferanser og møter står på dagsorden. Ekstra gledelig er det derfor når Røde Kors nå forlenger samarbeidet med 5 nye år.

Proviso ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Røde Kors.