Røde Kors som møteplass ... (Del 1)


Røde Kors som møteplass ... (Del 1)

Helene Stokke | 31. mai 2017
3 minutter lesetid

rodekors.jpg

Proviso har inngått en flerårig samarbeidsavtale med Røde Kors, inkludert regionskontorer og lokallag, om levering av system for deltagerhåndtering til alle deres arrangementer.

Allerede er vi godt i gang med blant annet det viktige Landsmøte 2017, som gjennomføres i Haugesund i begynnelsen av oktober.

Proviso leverer systemet vederlagsfritt / pro bono til Røde Kors.

 

Felles verdigrunnlag

Røde Kors har som humanitær organisasjon et meget viktig samfunnsansvar. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonen har en særegen rolle som vokter av Genèvekonvensjonene, og arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.

Røde Kors sine verdier er tuftet på de syv sterke Røde Kors-prinsippene. Deres arbeid baserer seg på̊ frivillig engasjement, som organiseres for å kunne nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp.

Røde Kors verdidokument

Røde Kors har lokalforeninger over hele landet, samtidig som organisasjonen er en verdensomspennende bevegelse med et nettverk av frivillige hjelpere.

Proviso støtter disse verdiene og ser viktigheten av å være en tilbyder med et sterkt ansvar for egen organisasjon og leveranse. Vi er helt avhengig av å tilby våre kunder sikkerhet og pålitelighet. I tillegg kjenner vi våre kunders hverdag, hvor tidspress, ressurskrevende oppgaver og nøyaktighet er nøkkelfaktorer for å få gjennomført viktige møteplasser.

Proviso er og skal være i forkant av utvikling, tilby gode brukeropplevelser og ikke minst være en støttefunksjon når det trengs som mest.

All vår utvikling gjøres på bakgrunn av tilbakemeldinger og innspill fra kunder, brukere og deltagere. Resultatet er et meget godt og driftssikkert system for deltagerhåndtering.

 

Verktøy som ivaretar deltageropplevelsen

Røde Kors har gjennom sitt viktige humanitære arbeid et stort behov for å være en samlende organisasjon. Konferanser, møter, kurs og diverse arrangementer over hele landet står sentralt for å ivareta og bygge kompetanse, engasjere og bevisstgjøre virksomhetens samfunnsrolle.

Årlig gjennomføres det store samlinger, lokale kurs, bedriftssamlinger og interne kurs i regi av Røde Kors, noe som til sammen genererer over 7000 deltagere. I likhet med andre organisasjoner og virksomheter handler det om å jobbe effektivt og bruke tiden best mulig.

Røde Kors er også avhengig av et tett bånd til sine samarbeidspartnere, enten det er offentlig eller private bidragsytere på forskjellige nivåer.

Røde Kors ønsker gjennom avtalen med Proviso å få et komplementerende og sikkert verktøy som ivaretar deltakerens gode opplevelse uavhengig av størrelse og formål.

Proviso ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Røde Kors.

 

LES DEL 2: Bedre ressursbruk... (del 2) 

 

prøv proviso event

Røde Kors som møteplass ... (Del 1)
Skrevet av Helene Stokke

Helene er daglig leder i Proviso AS og har over tjue års erfaring fra reiseliv, hotell og arrangementer, med system som hovedfelt. Helene har en lidenskap for kundeservice og har vært med på å utvikle store deler av Provisos deltaker- og påmeldingssystem. Helene var tidligere leder for Customer Success Team i Proviso. Som daglig leder er hennes primæroppgave å videreføre og videreutvikle selskapet til en klar markedsleder i kategorien meeting management. Ved siden av jobb er Helene engasjert i langrennsmiljøet i Drøbak og er ofte å finne på en skiarena på Østlandet.

Prøv Proviso kostnadsfritt i 14 dager!

Proviso hjelper deg å administrere ditt arrangement fra første påmelding til siste evaluering.

Prøv gratis