Skip to main content

ECIT-konsernet, som er en av de største aktørene i Norden innenfor leveranse av tjenester og produkter knyttet til økonomi, IT og forretningsstøtte, gikk nylig på børs. Proviso utgjør en del av ECITs tjenestespekter og hjelper i tillegg selskapet med å gjennomføre deres digitale arrangementer.  

I 2013 var ECIT en liten gruppering av selskaper som hadde et sterkt ønske om å hjelpe nordiske selskaper med deres økonomi- og IT-løsninger. Siden da har ECIT vokst til å bli over 2100 ansatte i ni land – Norge, Sverige, Danmark, Finland, Serbia, Polen, Tyskland, UK og Litauen. ECIT har hatt betydelig og lønnsom vekst siden oppstarten, og har per i dag over 2,1 milliarder kroner i omsetning.

Når ECIT nå har gått på børs, er det med en klar strategi om videre lønnsom vekst. Selskapet har som mål å gjøre det enklere for kundene å drive sine selskaper. Derfor er ECIT opptatt av å være gode støttespillere innen deres fagfelt, og å ligge lengst fremme i den teknologiske utviklingen.

Dette målet er helt i tråd med Provisos filosofi, nemlig å gjøre det enklere for våre kunder å avholde arrangementer – ved hjelp av innovative digitale løsninger for påmelding og håndtering av deltakere.

 

ECIT-konsernets datterselskap er eier i Proviso

Som et resultat av et langsiktig strategisk arbeid for å sikre at Proviso også i fremtiden skal være et konkurransedyktig og bransjeledende selskap, ble ECITs datterselskap ECIT Capstone i 2020 ny eier i Proviso.

ECIT-konsernets strukturerte modell for oppkjøp av virksomheter bidrar til å skape et sterkt kompetansemiljø med flinke og ambisiøse mennesker, som sikrer en god tjenesteleveranse til ECITs over 30 000 kunder.

ECIT Capstone og Proviso utfyller hverandre godt, med veldig mange synergier. Sammen er vi allerede godt i gang med å utvikle nye, spennende og enda bedre løsninger og systemer innen kurs- og medlemsadministrasjon.

 

ECIT har valgt Proviso som digital prosjektleder

Som et av Nordens største økonomi- og IT-hus er kvalitet og profesjonalitet i alle ledd avgjørende for ECIT. Konsernet har som mange andre virksomheter det siste året valgt å gjøre arrangementene sine digitale i stedet for å avlyse/utsette dem.

ECIT hadde ingen erfaring med gjennomføring av digitale arrangementer fra før av. Derfor valgte de Proviso som prosjektleder for sine heldigitale samlinger.

Hva har vi hjulpet ECIT med så langt?

 

Leader Summit 2020 og 2021 – gjennomført heldigitalt

I 2020 hadde vi flere digitale samarbeid med ECIT. Det mest fremtredende vi bisto dem med i fjor, var heldigital gjennomføring av arrangementet Leader Summit, en samling for alle lederne i alle bedriftene som er en del av ECIT-konsernet. I år igjen hadde Proviso gleden av å avholde Leader Summit for ECIT, også denne gangen som et heldigitalt arrangement.

Årets utgave av Leader Summit ble imidlertid gjennomført i større skala, med ekstra mye innhold. ECIT skulle nemlig børsnoteres få dager etter denne samlingen, samt at det var bursdag/jubileum for konsernet.

Leader Summit ble avholdt lørdag 8. mai, fullspekket med spennende nyheter, presentasjoner og mye moro for alle. Arrangementet ble gjennomført fra studio som en kombinasjon av direktesending og ferdiginnspilte videoer, og flere land var koblet inn på sendingene underveis. ECITs egne ansatte stilte opp som konferansierer, og ansatte fra Norge, Sverige og Danmark avholdt det faglige innholdet under den digitale sendingen.

Blant annet ble det kjørt breakout rooms med små grupper for å bli litt bedre kjent, med kort “elevator pitch”. Til slutt ble det en felles feiring med alle, med en avsluttende skål for ECIT.

Årets Leader Summit ble et svært vellykket og profesjonelt gjennomført arrangement, takket være godt samarbeid mellom interne ressurser hos ECIT, Proviso, Oslo Streamingsenter, Copenhagenstreaming og Twenty Studios.

I etterkant av arrangementet tikket følgende hyggelige hilsen inn fra en deltaker:

“Ikke visste jeg at et 5 timers digitalt arrangement på en fridag skulle bli et sånt høydepunkt!”

 

Oppsummering

ECIT har store planer videre for å styrke markedsposisjonen i Norden, samtidig som de også skal nå et større europeisk marked. Gode løsninger for profesjonell gjennomføring av fysiske, digitale og hybride arrangementer er en viktig del av selskapets satsning innenfor kurs- og medlemsadministrasjon – og her står Provisos system sentralt.

ECITs modell for eierskap i Proviso og mange andre bedrifter innen IT- og administrative arbeidsoppgaver har bidratt sterkt til konsernets raske vekst. Dette viser at mange små brikker er viktig, også for de som skal bli store …!

Proviso ser frem til å samarbeide med ECIT om flere spennende digitale arrangementer i tiden fremover.

 

New call-to-action