Skip to content

Generelle betingelser

Sist oppdatert: 15.10.2021

Drift og vedlikehold
Proviso er en generell webapplikasjon. Kunde forplikter seg til å ta i bruk nye versjoner av Proviso som blir lagt ut i løpet av avtaleperioden. Skulle det oppstå feil i Proviso er Proviso AS forpliktet til å rette disse snarest og uten kostnader for kunde. Denne forpliktelse medfører imidlertid intet erstatningsansvar for Proviso AS overfor kunde.

Opplæring (Gjelder ikke prosjektkunder/enkelt arrangementer)
Det skal gjennomføres obligatorisk opplæring med nøkkelperson i bedriften. Proviso AS står for opplæring i form av kursinstruktør og materiell. Opplæringen skreddersys etter avtalte behov. Hvis bedriften ønsker kan flere ansatte delta på opplæringen. Alle som skal delta på opplæringen må ha tilgang til egen pc.

Support
Proviso AS tilbyr support alle hverdager fra 08-16, via mail, telefon eller chat. Support innebærer forespørsler hvor Proviso AS besvarer spørsmål om bruken av applikasjonen og gir veiledning. Forespørsler som innebærer at Proviso AS skal utføre arbeid for kunde (konsulentbistand), prises i henhold til avtale.

Oppetidsgaranti
Proviso AS er ansvarlig for at applikasjonen til enhver tid er plassert i et profesjonelt driftsmiljø. Nødvendig vedlikeholdsarbeid vil bli varslet i forveien og regnes ikke som nedetid. Refusjon under oppetidsgarantien beregnes kvartalsvis og avregnes på følgende måte:

Oppetid: 99,7% eller høyere – ingen refusjon.
Oppetid under 99,7% - 20 % refusjon av innbetalt beløp for avregnet periode.
Oppetid under 98% - 50% refusjon av innbetalt beløp for avregnet periode og grunnlag for å heve avtale.

Fakturering og betaling med kredittkort
Proviso AS er ikke økonomisk ansvarlig for arrangementer og tar seg kun av registrering av innbetalinger på vegne av kunde fra deltakere til arrangementer. Innbetalte beløp overføres i sin helhet til kunde etter skriftlige retningslinjer gitt av kunde i forkant. Dersom en deltaker endrer sin deltagelse eller melder avbud, må dette avklares direkte med kunde hvis dette medfører endringer i deltakeravgift. Proviso AS foretar ikke endringer i innbetalt deltakerbeløp. Dersom Proviso AS skal tilbakebetale beløp til deltakere direkte, belastes gebyr på kr 250,- pr. tilbakebetaling. Proviso AS tar ikke ansvar for eventuelle forsøk på kortsvindel og/eller kostnader forbundet med eventuelle tvister med kortinnehaver belastes kunde.
Nets er kortinnløser. Det tilkommer transaksjonskostnader ved innbetalinger fra kredittkort. Det trekkes 3% fra innbetalt beløp før overføring til kunde. (Gjelder kun innbetalinger fra kredittkortkort og ikke øvrige innbetalinger fra fakturering.)

Sikkerhet
Proviso er sikret med SSL (Secure Socket Layer) som sikrer sensitiv informasjon i forbindelse med betaling.

Konfidensialitet
Proviso AS forplikter seg til å benytte mottatte data fra kunde med konfidensialitet og kun til det formål som er avtalt mellom Proviso AS og kunde. Lister med e-post adresser blir utelukkende benyttet til å gjennomføre utsendelser på vegne av kunde, og blir lagret på kundens egen konto.

Betalingsvilkår
Betalingsvilkår er 10 dager netto etter faktureringsdato. Proviso AS fakturerer kunde faste kostnader for bruk forskuddsvis hver måned. Kostnad pr. registrerte deltaker faktureres etter avsluttet arrangement. Evt. konsulentbistand faktureres etter utført oppgave. Administrasjons-/fakturagebyr belastes kr 50,- pr faktura.

Bruk og rettigheter ved bruk av bilder, video, mm benyttet i Proviso 
Bruker er selv ansvarlig for å ha nødvendige rettigheter til alle elementer (bilder, video, grafikk, musikk mm.) som benyttes på materiell produsert og publisert gjennom Proviso. Vi minner om Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven § 104), som regulerer opphavsrettighetene til ovennevnte.

Proviso kan ikke holdes ansvarlig dersom bruker har benyttet materiale uten riktige rettigheter.
(Dette gjelder også materiell fra evt. tredjepart som foredragsholdere og andre, hvor materiellet i etterkant blir publisert gjennom Proviso.) Dersom Proviso mottar krav om betaling/erstatning for brudd på rettigheter for materiell tilknyttet kundes konto i Proviso vil beløpet bli viderefakturert i sin helhet til kunde.