Skip to main content

Personvern- og cookieserklæring

Innledning

Proviso AS ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen, og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med loven.

Følgende opplysninger omfatter vår behandling av informasjon i forbindelse med vår nettside. Egne avtaler gjelder dersom du er innlogget i våre produkter og vi behandler data på vegne av din bedrift og dine deltakere.

 

Hvilke personopplysninger lagrer vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du melder deg på vårt nyhetsbrev, laster ned en av våre e-bøker, fyller ut vårt kontaktskjema eller forespør prøvekonto. Informasjonen kan omfatte navn, e-postadresse, telefonnummer og tilhørende selskapsnavn.

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt CST-team, som e-poster sendt mellom oss.

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker, og hvilke funksjoner du bruker der.

 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

 

Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

 1. Nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.

 2. Kundeservice: For å yte service og administrere ditt kundeforhold lagrer vi opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss.

 3. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 4. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og e-postadresse) til å sende deg vårt nyhetsbrev dersom du har meldt deg på dette. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette.

 

Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

I noen tilfeller kan vi overføre personopplysninger til leverandører i tredjeland (land utenfor EU/EØS). Slike overføringer vil kun skje dersom EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling. 

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet. 

Eksempelvis vil vi lagre din kontaktinformasjon dersom du melder deg på vårt nyhetsbrev. Dersom du senere velger å melde deg av nyhetsbrevet, vil vi slette dine personopplysninger i løpet av 30 dager.

 

Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss om å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.

 • Ikke utføre automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.

 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.

 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss, slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

 

Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet, analysere nettrafikk og se hvilke områder på nettstedet du har besøkt.

 

Cookienavn Leverandør Kategori Gyldighet Beskrivelse
__cf_bm Cloudflare Nødvendig 30 minutter Beskytter mot bots og DDOS-angrep.
__cfruid Cloudflare Nødvendig Kun sesjon Identifiserer "trygg trafikk"
__hs_cookie_cat_pref HubSpot Nødvendig 6 måneder Lar nettleseren huske cookie-preferanser
__hs_do_not_track HubSpot Nødvendig 6 måneder Lar nettleseren huske at sporing er deaktivert.
__hssc HubSpot Analyse 30 minutter Måler antall sesjoner
__hssrc HubSpot Analyse Kun sesjon Sjekker om en sesjon er ny
__hstc HubSpot Analyse 6 måneder Webanalyse
hubspotutk HubSpot Analyse   Identifiserer eksisterende brukere
_hjAbsoluteSessionInProgress HotJar Analyse 30 minutter Anonymisert analyse av bruksmønstre
_hjFirstSeen HotJar Analyse 30 minutter Anonymisert analyse av bruksmønstre
_hjIncludedInPageviewSample HotJar Analyse 2 minutter Anonymisert analyse av bruksmønstre
_hjIncludedInSessionSample HotJar Analyse 2 minutrtter Anonymisert analyse av bruksmønstre
_hjSession HotJar Analyse 30 minutter Anonymisert analyse av bruksmønstre
_hjSessionUser HotJar Analyse 1 år Anonymisert analyse av bruksmønstre
IDE Google Markedsføring 1 år Konverteringssporing av Google annonsering

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. 

 

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

post@proviso.no