Skip to content

Tilleggstjenester

Sist oppdatert: 15.12.2022

Konsulenttjenester

Hverdager 0800 – 1600

Kr. 1.250,- pr. time

Hverdager 0800 - 1600 (Rådgivning hos kunde/møtevirksomhet) **

Kr. 1.550,- pr. time

Hverdager etter 1600 og helligdager/helg

Kr. 1.850,- pr. time


**) Reisetid til/fra Proviso hovedkontor faktureres 50% av timesats. Evt. kost/losji kommer i tillegg ved overnatting.

Produksjonstjenester

Oppsett av kundetilpasset registreringsskjema*

Kr. 6.500,-

Oppsett og utsendelse av e-post invitasjon*

Kr. 2.550,-

Produksjon av kundetilpasset evalueringsskjema og utsendelse

Kr. 6.000,-

Produksjon av standard web side (inntil 6 faner)

Kr. 15.000,-

Produksjon av event-app

Kr. 15.000,-

    Produksjon av meningsmåling

   kr. 7.500,-

Produksjon og utsendelse av SMS (inntil 1000 SMS)

Kr. 2.000,-

Hastegebyr (produksjon som må utføres samme dag/neste dag)

Kr. 2.000,-

 

Utvikling/programmering/eget domene ved utsendelser

Utvikling/Programmeringsarbeid

Kr. 1.900,- pr. time

Utvikling/Programmeringsarbeid, over 10 timer

Pris på forespørsel

Oppstart, kartlegging, kravspekk og estimat av utviklingsprosjekt

Kr. 5 000,-

Drift og service av integrasjoner/utviklet system

Fra kr. 500 pr. mnd

Bruk av eget domene for utsendelser (Proviso håndterer kundes domene i Mailgun og sletter det når kundeforholdet avsluttes)

Kr. 5.000,-

Bruk av eget domene for utsendelser (Kunde har egen avtale med Mailgun og deler API nøkkel med Proviso)

Kr. 2.500,-

 

Tilleggsmoduler 

 Vi har følgende tilleggsmoduler som er mulig å kjøpe tilgang til:
Elektronisk innsjekk (QR), Event-app, Kursbevismodul og Kurskalender.                 

Priser følger under:

Elektronisk innsjekk (QR)

Etablering (inkl. oppsett og opplæring)

Kr. 9.500,-

Bruk - fast tilleggspris pr. måned

Kr. 1 250,-


Event-app

Etablering (inkl. oppsett og opplæring)

Kr. 9.500,-

Bruk - fast tilleggspris pr. måned

Kr. 1 250,-

 

Kursbevis

Etablering, inkl. 1 mal

Kr. 9.500,-

Bruk - fast tilleggspris pr. måned

Kr.   650,-

   Ekstra maler pr. stk.

    Kr. 1.900,-

 

Kurskalender

Etablering standardkunder

Kr. 19.500,-

Etablering konsernkunder (med avdelingsnivå)

Kr. 39.500,-

Bruk - fast tilleggspris pr. måned

Kr.   1.950,-