Skip to main content

Som leverandør av programvareløsninger og rådgivningstjenester i eventbransjen er Proviso stolt av å kunne være med og gjøre det enklere å planlegge, markedsføre og gjennomføre møter med mange deltakere. Ikke bare fordi våre nettbaserte systemer og tjenester hjelper våre kunder å nå sine mål, men på grunn av verdien i møter og arrangementer.

Det er noe helt spesielt ved det å bidra til at folk kommer sammen for å nettverke, samarbeide og bedrive innovasjon i en felles bransje.

Her lister vi opp de fem viktigste grunnene til at fysiske møter og events er viktigere enn noen gang i en tid da vi kommuniserer mer og mer over tastaturet.

 

1. Fysiske møter bygger sterke relasjoner

Telefonsamtaler, videokonferanser eller chat har sine begrensninger, til tross for at det er nyttig for å kommunisere i jobbhverdagen. I våre øyne er det ingenting som kan måle seg mot det å møtes ansikt til ansikt for å dyrke frem nye ideer, løsninger og samarbeid.

 

2. Arrangementer er en arena for innovasjon

På møter og events får deltakere overvære spennende foredrag og delta i engasjerende paneldebatter. Ikke sjelden gir dette inspirasjon til å komme opp med kreative løsninger for fremtiden. Når mange folk i samme bransje møtes under samme tak, er innovasjon ikke til å unngå.

 

3. Møter og arrangementer gir grobunn for vekst i reiselivet og lokaløkonomien

Vi skal ikke påstå at møter og event kun er jobb og null gøy. Mange deltakere er glad for å kunne bruke arrangementer som et påskudd til å reise til en ny by eller et nytt land, og flere legger opp til at de tar en ferie eller et lengre opphold samtidig.

Selv når man ikke tar de reiselystne med i beregningen, har godt besøkte arrangementer over flere dager som regel gunstig innvirkning på lokaløkonomien.

 

4. Møter og arrangementer fører sammen ulike folk fra ulike kulturer

Det at folk kommer sammen på tvers av kulturer og utveksler erfaringer, kan påvirke enhver bransje positivt. Det er derfor events, særlig på nasjonal og internasjonal skala, kan spille en viktig rolle i fremtidig innovasjon, gjennom å bryte ned barrierer og knytte sterkere bånd kulturelt sett.

 

5. Mange arrangementer fører til forandring og fremskritt

Især for veldedighetsorganisasjoner og foreninger bidrar fysiske møter til endring og fremskritt på det sosiale, politiske og økonomiske plan. Arrangementer gir resultater, enten det handler om å samle inn midler og øke bevisstheten omkring en god sak, eller å kjempe for støtte til menneskerettighetsarbeid for utsatte og marginaliserte individers og gruppers rettigheter.

 

Les også: Gode arrangementer krever god planlegging

 

Alt i alt er det viktig å ha i bakhodet hva som er essensen av møte- og eventbransjen: mennesker og mellommenneskelig kontakt. Selv om Proviso er et informasjonsteknologiselskap, vet vi at digitale verktøy aldri vil kunne erstatte møter ansikt til ansikt og behovet for fysisk kommunikasjon.

 

New call-to-action