Gjør dine arrangementer bedre med evaluering i etterkant

Evaluering

Tilbakemeldinger fra deltakerne hjelper deg med å lage enda bedre møter i fremtiden.
IMG_16012018_114917_0

Med evalueringsmodulen i Proviso kan du enkelt innhente tilbakemeldinger og samle inn informasjon fra deltakerne i etterkant av arrangementet. Dermed får du analysert og gjort tiltak, slik at neste arrangement gir en enda bedre deltakeropplevelse.