Evaluering gir deg svarene du trenger for å bli bedre neste gang

Evaluering

Det er viktig å la deltakerne komme med sine tilbakemeldinger etter endt arrangement.

Be om tilbakemelding, på godt og vondt!

Hvis du virkelig er interessert i å måle hvor fornøyde alle deltakerne var, er det viktig at du gir alle mulighet til å komme med tilbakemelding. Med andre ord: spør dem! 

  • Hva gikk bra, og hva gikk ikke fullt så bra?
  • Hva likte deltakerne, og hva likte de ikke?
  • Hva ønsker de at du skal gjøre mer eller mindre av til neste gang?

Det er naturligvis ikke alle som svarer, men hvis dette gjøres samtidig med at arrangementet avsluttes, får du som regel nok svar tilbake til at du får dannet deg et bilde av inntrykket de har. Gode innspill fra de fremmøtte gir deg verdifull innsikt i hva deltakerne likte godt, og hva du eventuelt kan gjøre enda bedre neste gang.

Skjermbilde 2019-12-19 kl. 14.52.12

Lag enkelt og raskt profesjonelle evalueringer

Bruk mal fra systemet eller kopier egne maler / tidligere arrangementer.

Du setter raskt opp en ny evaluering ved å benytte maler eller kopiere evaluering fra tidligere avholdte arrangementer.

Du velger selv hva slags type spørsmål og antall, og om svar skal være påkrevet eller ikke. Du kan sende ut med én gang, eller du kan tidsinnstille utsendelsen til akkurat det øyeblikket da arrangementet slutter. Du får som regel flere svar jo tettere innpå avslutningen du sender.

Du sender kun til dem med status "møtt", så slipper andre som er påmeldt, men som likevel ikke kom, å irritere seg over å bli spurt.

Rapporter kan enkelt hentes ut på skjerm, som PDF eller i Excel.

Skjermbilde 2019-12-19 kl. 14.53.38
...

Trenger du bedre kontroll på arrangementsplanleggingen?

Prøv Proviso kostnadsfritt i 14 dager, og få full oversikt!