Gi deltakerne svar på det de lurer på

Deltakerhenvendelser

Når deltakerne lurer på noe, må de raskt få riktig svar, fra rett person.

Lett å spørre og lett å svare

Deltakere har ofte spørsmål. La dem spørre – men på en måte som gjør det lett å svare!

Med funksjonen 'deltakerhenvendelser' kan deltakere enkelt ta kontakt med arrangør eller andre aktører knyttet til arrangementet. 

Når funksjonen er aktivert, blir det synlig en ekstra fane/knapp på påmeldingsskjema, og deltaker kan selv raskt skrive inn spørsmålet sitt.

Bruker av Proviso kan selv forhåndsdefinere temaer deltaker kan spørre om; f.eks. faglig innhold, overnatting, påmelding, etc. Har arrangør lagt til flere temaer, velger deltaker tema fra en nedtrekksmeny, og spørsmålet blir sendt direkte til den som bruker har bestemt at skal svare på dette temaet.

Den som skal besvare spørsmålet, kan gjøre det også uten å være logget inn i Proviso. Han eller hun får en e-post med en lenke som gjør at man kan svare direkte fra e-posten.

henvendelserny

Alle spørsmål og svar samles i Proviso

Du har alltid oversikt over hva deltakere har spurt om, og kan alltid se at de faktisk har fått svar!

Alle henvendelser og svar blir lagret i databasen i Proviso. For deg som arrangør blir det dermed enkelt å se hva deltakere spør om, og du kan alltid se at de har fått svar, og hva som har blitt svart. Er det sykdom og fravær hos noen av de som skulle ha svart, kan du selv se at det finnes ubesvarte henvendelser, og gå inn og svare på disse.

Dersom du i tillegg bruker deltaker-appen til Proviso, kan du også se meldinger deltakere sender via denne på samme sted når du er logget inn i Proviso. Disse er da merket som 'Meldinger fra app'.

henvendelser2
...

Trenger du bedre kontroll på arrangementsplanleggingen?

Prøv Proviso kostnadsfritt i 14 dager, og få full oversikt!

PRØV GRATIS I 14 DAGER