Engasjer deltakerne underveis med meningsmåling (polls)

Ber du om kommentarer fra deltakerne eller åpner for spørsmål mens arrangementet pågår?

Alle vet at det er viktig å involvere deltakere underveis på et arrangement og la de som har innspill og kommentarer, få lov til å komme med dem. Samtidig må dette foregå på en måte som fungerer både for arrangør, foredragsholdere og deltakere. Å gjennomføre enkle meningsmålinger kan være en god og lettvint måte å få innspill og kommentarer på.

Be om tilbakemeldinger og få med alle

Det kan være nyttig underveis i et arrangement å be deltakerne komme med sine meninger eller spørsmål. Men husk at ikke alle liker å snakke i plenum med mange til stede ...

Meningsmålinger (polls) er et nyttig verktøy for raskt og enkelt å kunne be deltakerne gi sine tilbakemeldinger underveis i arrangementet. Det kan brukes enten deltakerne er fysisk til stede på et arrangement eller deltar digitalt. Kanskje er det faglige vurderinger som arrangør ønsker innspill på, avstemminger som skal gjennomføres, eller rett og slett en mulighet for deltakerne til å stille spørsmål.

Husk at mange kvier seg for å mene noe i plenum eller stille spørsmål. Dermed kan mange brenne inne med gode innspill eller spørsmål de ikke får svar på. Dette er dumt både for deltaker og arrangør. Da kan en meningsmåling være en god løsning.

Når arrangør åpner for det, kan deltaker stemme, si sin mening eller stille spørsmål. Et lurt tips: Ha alltid en moderator mellom det som blir sendt inn, og det som vises i plenum. Våre erfaringer viser at meningsmålinger (polls) skaper engasjement og temperatur, og gjør arrangementet til en bedre opplevelse med større utbytte for alle involverte.

Skjermbilde 2020-08-17 kl. 14.07.47

Er det vanskelig å lage en meningsmåling?

En meningsmåling er et «her og nå»-produkt, som må være enkelt for arrangør å bruke og lettvint for deltakerne å respondere på.

I Proviso har vi laget meningsmåling som en egen modul du som bruker kan få tilgang til. Du kan raskt og enkelt lage en meningsmåling, enten før arrangementet starter, eller underveis i selve arrangementet.

Still deltakerne spørsmål, be dem stille deg spørsmål, be dem om å «rate» ulike elementer av arrangementet, eller be dem rett og slett om å sende inn et ord hver som f.eks. beskriver konferansen (ordsky).

Du oppretter meningsmålingen i Proviso, og det blir automatisk generert en kode og en QR-kode. Deltakerne har fire enkle måter de kan svare på:

  • Gå til svar.as og skriv inn koden gitt av arrangør
  • Skann QR-koden som vises på storskjermen (eller på skjermen ved digitale møter)
  • Send lenke til deltakerne via SMS, e-post eller sosiale medier
  • Svar direkte i Provisos deltakerapp

Arrangør kan åpne en presentasjonsside i Proviso for å vise resultatet av meningsmålingen. Den kan brukes på storskjerm på arrangementet eller via skjermdeling ved digitale arrangementer. Arrangør velger selv om svarene skal modereres før publisering eller vises direkte.

For mer detaljer om bruk av Meningsmåling i Proviso, kontakt oss her.

Skjermbilde 2020-08-17 kl. 14.34.49
...

Trenger du bedre kontroll på arrangementsplanleggingen?

Prøv Proviso kostnadsfritt i 14 dager, og få full oversikt!

PRØV GRATIS I 14 DAGER