Effektiv og enkel registrering for bedre deltakeropplevelse

Fleksibelt påmeldingsskjema

Tilpass registreringssiden slik at du får samlet inn akkurat den informasjonen som er viktig for deg. Da blir også deltakeropplevelsen bedre.

enkelregistrering

Tilpass påmeldingskjemaet til det du faktisk trenger svar på av deltakerne, og husk å teste lenken før du sender ut!

Når du legger inn arrangementet ditt i Proviso, bygger du samtidig opp et påmeldingsskjema (registreringsskjema), som senere enten skal inkluderes i en invitasjon og sendes som e-post eller SMS til potensielle deltakere og/eller publiseres som en lenke på nettet, på sosiale medier eller andre steder. 

Du kan bruke ferdige maler som ligger i Proviso, få maler tilpasset bedriften eller lage et arrangement helt på nytt. Har du et tidligere arrangement i Proviso, kan du enkelt kopiere dette og bare gjøre nødvendige småjusteringer.

Med en fleksibel og tilpasset registreringsside kan du håndtere både enkle og avanserte arrangementer.

Av og til holder det å samle inn kun e-post og navn på deltakeren, mens andre ganger trenger du mer informasjon. Kanskje ønsker du å dele opp deltakerne i flere kategorier og tilby ulike aktiviteter og sesjoner til disse.
Kanskje er det et arrangement som koster penger, og du vil gjerne at deltakerne betaler ved registrering. Hva med overnatting? Skal du gi deltakerne mulighet til å bestille rom samtidig og kanskje til og med dele rom med noen andre og splitte fakturaen på flere deltakere?

Trenger du grupperegistrering? At en deltaker kan melde på flere og kanskje få en samlet faktura for alle "sine" deltakere?

Tenk nøye gjennom logistikken på arrangementet når du lager påmeldingsskjema, slik at du er sikker på at du har fått med alt du trenger svar på av deltakerne før du publiserer lenken.