Skip to main content

Har du nettopp avholdt en konferanse? Da er neste steg å sende ut evaluering. Her er 7 spørsmål du bør ha med i evalueringsskjemaet.


Konferansen din er straks i mål. Foredragsholderne har sagt sitt, deltakerne har minglet, og forhåpentligvis gikk det meste etter planen. Hva nå?

Det er dags for å sende ut en god og effektiv evaluering. Hva synes deltakerne om arrangementet? Fikk de forventningene sine oppfylt? Kan de tenke seg å komme tilbake?

Med en evaluering av konferansen får du bekreftet hva som gikk bra, eventuelt hva som ikke fungerte like bra, og kanskje gode innspill på hva som eventuelt bør endres på til neste gang. Men du må ha gode spørsmål å komme med.

Her er 7 av de viktigste spørsmålene du bør ha med.

 

1. Hvordan fikk du vite om konferansen?

Markedsføringen av konferansen, mot riktig målgruppe i relevante kanaler, er en sentral del av arrangementsforberedelsene. Hvor fikk deltakerne nyss om arrangementet? Facebook? LinkedIn? Søk på nettet, bedriftens hjemmeside? Denne informasjonen er viktig for å kunne vite hvilken markedskanal som gir best uttelling, slik at dere kan bruke mer ressurser her neste gang.

 

2. Hva er ditt totalinntrykk av konferansen?

Med dette enkle spørsmålet får du kjapt svar på om deltakerne likte arrangementet dere har laget, og hvordan det gikk, overordnet sett.

Bruk skala, så det er enkelt å svare.

 

3. Ble dine faglige forventninger innfridd?

Kunnskapsoverføring og læringsutbytte er essensen av konferanser. Du og de andre som har jobbet med arrangementet internt, har lagt ned tid og krefter i månedsvis for å gi deltakerne et faglig innhold som vil være nyttig og verdifullt for dem. Her vil du se hvor godt du lyktes.

Bruk skala, og ha gjerne mulighet for å kommentere (det kan komme gode innspill på hva som kan gjøre arrangementet enda bedre neste gang).

 

4. Ble dine sosiale forventninger innfridd?

Deltakerne møter opp med høye forventninger til mulighetene for å nettverke med andre på konferansen. Det sosiale er minst like viktig som det faglige innholdet. Syntes deltakerne at det var nok pauser og mingling?

Bruk skala, og ha mulighet for å kommentere.

 

Les også: Hvordan henter du inn feedback fra arrangementsdeltakerne?

 

5. Vennligst vurder følgende aspekter ved arrangementet

Her kan du ha med helt konkrete elementer, blant annet

  • Parkeringsplassene og skiltingen
  • Invitasjonene
  • Lokalet
  • Programmet
  • Foredragene/underholdningen
  • Mat og drikke
  • Lyd/lys
  • Leverandørene

Svaralternativer kan være f.eks. ‘Utmerket’, ‘Veldig bra’ ‘Ok’, ‘Ikke imponert’, ‘Dårlig’.

 

6. Noe annet du vil gi oss tilbakemelding på?

Åpne spørsmål er som regel ikke å anbefale i tilbakemeldingsskjema etter arrangement, siden det gjør at mange ikke vil svare. Men dette spørsmål kan gjerne være åpent, med et kommentarfelt. Her kan du få innspill på ting som du kanskje ikke hadde tenkt på, og som du kan dra nytte av på neste konferanse.

Det må være frivillig å svare på spørsmålet.

 

7. Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale arrangementet til andre / delta igjen selv neste gang?

Med dette spørsmålet, på en skala fra 1 til 10, får du en pekepinn på hvor sannsynlig det er at folk sprer ordet og blir ambassadører – entusiastiske støttespillere. Ved å pleie relasjonen til disse vil du gi markedsføringen din i sosiale medier et løft. De som får høy score (9 eller 10), er ambassadører. De som får lav score (6 eller lavere), er de som antakelig ikke vil framsnakke arrangementet.

 

Konklusjon

Evalueringer i etterkant er helt avgjørende for å kunne forbedre din konferanse. Selv om det ble fullt hus, kan du ikke anse arrangementet som vellykket dersom ikke deltakernes forventninger ble innfridd.

For å finne ut hva deltakerne virkelig synes om konferansen, må du stille de rette spørsmålene. Tilbakemeldingsskjemaet skal være enkelt å forstå. Pass på at spørsmålene ikke kan misforstås, og dessuten at du har med mange nok relevante svaralternativer, slik at deltakeren ikke føler seg tvunget til å svare noe han eller hun egentlig ikke er enig i eller ikke deltok på.

Sist men ikke minst: Bruk riktig verktøy. Et godt nettbasert påmeldingssystem gjør det enkelt å hente inn tilbakemeldinger fra deltakerne etter konferansen.

 

New Call-to-action