Event marketing: den beste måten å nå forbrukere på


Event marketing: den beste måten å nå forbrukere på

Helene Stokke | 17. mai 2018
5 minutter lesetid

gladamann

Event marketing, eller eventmarkedsføring, er i sterk vekst. Ifølge IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) er event marketing nå den den fjerde største «reklame»kanalen, med en markedsandel på hele 10,5%.

Sponsor- og Eventforeningen har snakket med administrerende direktør i eventbyrået Gyro, Jomar Selvaag, som gir følgende analyse av hvorfor event marketing har vokst seg så stort:

“Dette bekrefter våre egne undersøkelser som viser at de fysiske møtene mellom mennesker er viktigere enn noen gang. Ingen kommunikasjon er så sterk som budskap fra menneske til menneske.”

De fysiske møtene mellom mennesker er viktigere enn noen gang. Dét er en observasjon vi er 100 % enig i.

I en verden der vi kommuniserer mer og mer digitalt, blir fysiske, organiserte møteplasser stadig viktigere. Digitale løsninger, fra påmeldingssystemer til eventapper, fungerer perfekt som en ramme rundt arrangementer og møter med mange deltakere.

Men ingenting slår scene-publikum-kommunikasjon – det å møtes ansikt til ansikt og oppleve sammen på en felles arena.

Arrangementer, det vil si verdifulle møter mellom mennesker, legger til rette for kulturbygging, følelser, samhold og ekte engasjement – og det har rett og slett mye større effekt enn all verdens nyhetsbrev og innlegg i sosiale medier. På selve arrangementsdagen kan dere bruke event marketing til mange formål, som f. eks.:

  • Skape oppmerksomhet og interesse for noe, f. eks. i forbindelse med en lansering
  • Fremme merkevarekjennskapen og utvikle merkevareholdninger
  • Øke salget på kort og/eller lang sikt
  • Styrke merkevarens personlighet og image
  • Motivere og/eller belønne medarbeiderne
  • Øke kunde- eller medarbeiderlojaliteten

Den største effekten kommer imidlertid i etterkant av arrangementet, når dere høster gevinst av deltakernes engasjement og den emosjonelle tilknytningen til merkevaren som dere forhåpentligvis klarte å skape med arrangementet.

Vi ser nærmere på 4 av de viktigste årsakene til at eventmarkedsføring er et så effektivt verktøy for å skape engasjement og bygge profil mot både nye og eksisterende kunder/medarbeidere.

1. Du får et genuint kundeperspektiv

Kunnskapen og innsikten man får gjennom fysiske møter med målgruppen, er avgjørende for å lage – og dra nytte av – gode personas. (En persona er en fiktiv representasjon av en «typisk» person i målgruppen din. Med andre ord en type personkarakteristikk av bedriftens drømmekunde. I tillegg til å vite hvor personaene typisk er bosatt, og hvor gamle de er, er det også relevant å vite hvilke sosiale medier de liker å bruke, hvor de går for underholdning og for å finne løsninger på utfordringene de har.)

I B2B-markedet begrenser ofte kundekontakten seg til e-poster, online chat og en telefon i ny og ne. Med mellommenneskelig engasjement, ansikt til ansikt på arrangement, får dere verdifulle tilbakemeldinger som hjelper dere med å skreddersy personaene og treffe nåværende og potensielle kunder enda bedre med opplevelsene og tjenestene dere tilbyr.

Kanskje blir dere obs på et problem med deres produkt/tjeneste som er årsaken til uforklarlig kundefrafall. Eller det kan være at dere får avdekket styrker dere ikke var klar over, og som merkevaren nå kan dra veksler på i enda større grad.

  • Ta en liten kaffepassiar med kunder/prospekter på konferanse, messe, etc.
  • Ta notater under Q&A
  • Oppfordre deltakere til å ta direkte kontakt med deg eller dine kolleger, med spørsmål eller utfordringer de måtte ha
  • Send ut evalueringer i etterkant

2. Opplevelser forsterker kundelojaliteten

Når forbrukere og kunder deltar aktivt på arrangementer og det skapes minneverdige felles opplevelser, knyttes det bånd mellom merkevaren og den aktuelle målgruppen. Budskapet dere formidler til deltakerne, blir mer positivt mottatt enn ved tradisjonell markedsføring.

Samtidig bidrar arrangementet til å engasjere folk personlig i merkevaren. Opplevelser er en svært effektiv måte å skape engasjement mellom merkevare, forbruker og målgruppe på.

Målgruppen setter dessuten pris på engasjementet en virksomhet viser ved å lage arrangementer og på den måten “gi tilbake til folket”. Dette er igjen med på å skape verdifulle merkevareambassadører.

Les mer: 5 trender for arrangement i 2018

3. Sterkere engasjement i sosiale kanaler

Økt engasjement i sosiale mediekanaler er enda en fordel med event marketing. Gjennom å bygge opp spenning i sosiale kanaler før arrangementet, livestreame underveis og dele høydepunkter (bilder og videoopptak) i etterkant skaper dere “buzz” og blir en snakkis i bransjen.

Å skape engasjement i sosiale medier gjennom hele arrangementets livssyklus er med på å bygge opp et lojalt “brand community”. Folk som deltar på dine arrangementer, forblir gjerne kunder/samarbeidspartnere på lang sikt. Når du lykkes med å skape tilknytning mellom din virksomhet og dine ambassadører, får du mye igjen i form av verdifulle delinger, likes og kommentarer.

4. En merkevare med mening

Som Fredrik Kolverud, partner i eventbyrået Fieldwork, sier til Sponsor- og Eventforeningen om potensialet for event marketing: “Det blir trolig enda mer økning i markedsandel fremover, da man ser effekten og resultatet av mer fokus på event marketing og levende engasjement.”

Event marketing er en kanal som gir beviselig god effekt for annonsørene, spesielt i en tid da det blir stadig større konkurranse om å fange forbrukernes oppmerksomhet gjennom tradisjonell markedsføring.

Forbrukere trekkes mot merkevarer med mening. Merkevarer som har en eksplisitt “brand purpose”, med autentisitet og ekthet.

Virksomheter som gjennom arrangementer viser ektefølt deltaker- og samfunnsengasjement, bryter ned mange av de barrierene som gjerne finnes mellom dem og forbrukere, som gjerne aktivt unngår tradisjonelle metoder for å påvirke deres holdninger og kjøpsintensjon.

Dette gjør event marketing til den beste måten å nå dagens forbrukere på.

 

e-bok: et vellykket bedriftsarrangement

Event marketing: den beste måten å nå forbrukere på
Skrevet av Helene Stokke

Helene er daglig leder i Proviso AS og har over tjue års erfaring fra reiseliv, hotell og arrangementer, med system som hovedfelt. Helene har en lidenskap for kundeservice og har vært med på å utvikle store deler av Provisos deltaker- og påmeldingssystem. Helene var tidligere leder for Customer Success Team i Proviso. Som daglig leder er hennes primæroppgave å videreføre og videreutvikle selskapet til en klar markedsleder i kategorien meeting management. Ved siden av jobb er Helene engasjert i langrennsmiljøet i Drøbak og er ofte å finne på en skiarena på Østlandet.

Andre leste også