Hvorfor avholde et internt bedriftsarrangement?


Hvorfor avholde et internt bedriftsarrangement?

Helene Stokke | 17. okt 2019
6 minutter lesetid

internt_bedriftsarrangement

Historisk sett har interne arrangementer i bedrifter gjerne vært noe av det første som har fått kjenne på sparekniven i trange tider. I dag ser derimot stadig flere virksomheter nytteverdien i å avholde et arrangement for sine ansatte.

Et internt bedriftsarrangement er så mye mer enn bare en anledning til å komme sammen som kollegaer og koble av fra en hektisk jobbhverdag. Internarrangementer bidrar til blant annet å

  • gi ansatte følelsen av å bli verdsatt
  • fremme kreativiteten og motivasjonen
  • styrke engasjementet og motivasjonen
  • bygge kultur og samhold internt

Å avholde et internt bedriftsarrangement er rett og slett en investering, uansett hvilken bransje man er i, og om man er et stort konsern eller en mindre gründerbedrift.

Vi ser nærmere på fire av de viktigste fordelene for bedriften ved å avholde et internt arrangement.

1. Bygger sterkere internkultur

Interne bedriftsarrangementer er en perfekt arena for å sette fokus på bedriftens kultur og kjerneverdier. Folk tiltrekkes arbeidsplasser hvor det å engasjere og motivere ansatte tas seriøst. Ikke minst er det færre som slutter i bedrifter som gjør en innsats for å holde ansatte engasjerte og fornøyde.

En internkultur kan ikke vedtas, men må bygges opp gjennom bedriftens aktiviteter og tankesett i hverdagen. Imidlertid kan kulturen forsterkes gjennom å avholde møter og arrangementer i bedriften.

Dine ansatte ser at du verdsetter dem

Har bedriften hatt et ekstra vellykket kvartal eller år? Marker det! Alle liker å bli satt pris på for arbeidet de gjør.

Ved å feire når ting går bra for virksomheten, viser du klart og tydelig for de ansatte og de ulike avdelingene at du ser innsatsen de legger ned for å skape resultater. Dette bidrar til at ansatte senker skuldrene og trives, vel vitende om at de blir verdsatt.

Større engasjement

I en moderne organisasjon, med stadig mer digitaliserte og spesialiserte arbeidsprosesser, oppstår det fort siloer. Det å møtes ansikt til ansikt motvirker dette og er en ypperlig måte for kollegaer på tvers av team og avdelinger å bli bedre kjent med hverandre på. Dermed vil de komme tilbake til kontoret med enda sterkere engasjement, klar til å ta fatt på nye og krevende prosjekter.

 

Les også: Derfor bør små og mellomstore bedrifter ha flere arrangementer

 

2. Gir en god arena for teambuilding

Selv om man sitter overfor hverandre i samme kontorlandskap hele uken, er det ikke alltid at man får sjansen til å bli særlig godt kjent på privaten. Et internt bedriftsarrangement bryter ned slike barrierer og gjør at medarbeidere kan knytte sterkere bånd seg imellom.

På et internarrangement kommer dessuten ansatte fra ulike avdelinger sammen, og i mange tilfeller skapes en helt spesiell dynamikk. Hun som nettopp har begynt som trainee i salgsavdelingen, kan plutselig sitte ved siden av salgsdirektøren og få uvurderlige innsikter om bransjen og markedet. Slike forbindelser bidrar til en mer effektiv og lønnsom samhandlingskultur internt.

Ledelsen og ansatte kommer nærmere

For mange ansatte er et internarrangement en av de få gangene i løpet av kvartalet hvor de får sjansen til å omgås ledelsen i en mer “nedpå” og uformell setting. Og vice versa – ledelsen får ofte en bedre forståelse av hvem de ansatte er som privatpersoner, hvilke behov de har, hva de virkelig brenner for.

Nettverksbygging

I tillegg til å gi muligheter for mellomkollegial mingling er interne bedriftsarrangementer en god arena for nettverking, både med kollegaer og kunder. Den mest effektive nettverksbyggingen skjer gjerne på uformelle møteplasser, hvor man ikke har hodet fullt av gjøremål, målsetninger og prestasjonskrav.

 

3. Holder de ansatte motivert og inspirert

Et internt arrangement, der man gir oppmerksomhet og ros til ansatte, er godt egnet til å styrke motivasjonen blant de som jobber i bedriften, noe som igjen gir et oppsving i engasjementet og innsatsviljen. Et godt organisert bedriftsmøte kan få ansatte til å gå fra å være lite inspirerte til å kjenne på et tydelig formål - et purpose.

Motiverte ansatte er produktive ansatte!

Gjennom å benytte arrangement strategisk som et verktøy for å involvere ansatte vil de kunne være bedriftens fremste ambassadører. De blir stolt av bedriften de jobber for, og det blir enda viktigere for dem å bidra til virksomhetens utvikling.

Ny giv

Se for deg de gangene du er aller mest motivert for jobben. Er det når du har oppgaver og gjøremål til over hodet, eller er det når du får koblet av med nye inntrykk og impulser, og kommer tilbake til kontoret med batteriene ladet?

Et internt bedriftsarrangement kan bidra til å gi ansatte ny giv og en forsterket følelse av at bedriftens misjon er i tråd med deres egen. En morsom teambuildingsaktivitet, en firmafest eller ganske enkelt en middag sammen kan være nok til å gi motivasjonen og samholdet et oppsving.

 

4. Skaper mer effektive og produktive team

Når medarbeidere kommer vekk fra sine vante omgivelser og tilbringer tid sammen i et nytt miljø, gir det ofte grobunn for å tenke nytt og “utenfor boksen”.

Bedre samarbeid

Interne bedriftsarrangementer gir ansatte sjansen til å snakke med kollegaer som de ellers ikke har så mye å gjøre med i den daglige driften. Når folk fra flere ulike avdelinger kommer sammen og utveksler erfaringer og innsikter, blir det et fruktbart klima for samarbeid – som igjen kan frembringe nyskapende ideer og effektive løsninger for virksomheten.

Mye bra og nyttig oppstår når ansatte og ledelse innvilger seg et etterlengtet pusterom fra hele tiden å måtte prestere og levere resultater. Kanskje kan arrangementet til og med være den interne sammenkomsten som skal til for å oppdage nye forretningsmuligheter i et utfordrende marked.

 

Kom i gang med planleggingen!

Arrangement bør være en viktig del av din bedrifts strategi for å holde ansatte engasjert og motivert. I dag er det viktigere enn noen gang å legge til rette for at man som organisasjon ikke bare har digitale plattformer å samhandle på, men også får møtes menneske til menneske, på en felles opplevelsesarena.

Det er bra for kulturen og samholdet i organisasjonen, og det bidrar til å skape og utvikle relasjoner som gir positive ringvirkninger for både produktiviteten og lønnsomheten i bedriften.

Husk også at det finnes gode digitale verktøy som gjør det mye enklere å lage interne bedriftsarrangementer og skape involvering blant de som deltar.

 

rapport arrangementsbransjen 2019

 

Hvorfor avholde et internt bedriftsarrangement?
Skrevet av Helene Stokke

Helene er daglig leder i Proviso AS og har over tjue års erfaring fra reiseliv, hotell og arrangementer, med system som hovedfelt. Helene har en lidenskap for kundeservice og har vært med på å utvikle store deler av Provisos deltaker- og påmeldingssystem. Helene var tidligere leder for Customer Success Team i Proviso. Som daglig leder er hennes primæroppgave å videreføre og videreutvikle selskapet til en klar markedsleder i kategorien meeting management. Ved siden av jobb er Helene engasjert i langrennsmiljøet i Drøbak og er ofte å finne på en skiarena på Østlandet.

Andre leste også