Skip to main content

Målgruppen din har aldri før hatt flere arrangementer å velge blant enn i dag. Hva kan du gjøre for å øke sjansen for at de holder av datoen og bruker penger på akkurat ditt arrangement?

Først og fremst må du gjøre det så enkelt som mulig for dem å melde seg på.

En knotete og tungvint påmeldingsprosess kan føre til at færre gjør akkurat det …

 

Hva gjør påmeldingen vanskelig?

Her er noen eksempler på friksjon som kompliserer påmeldingsprosessen:

 • Unødvendige felter på påmeldingsskjemaet
 • Påmeldingsskjemaet er ikke mobiltilpasset
 • Vanskelig å forstå hva arrangementet handler om (fordi tekstene og bildene er for dårlige, og budskapet for utydelig)

Det er flere ting du kan gjøre for å forenkle påmeldingsprosessen for deltakerne dine. Derfor har vi satt sammen en aldri så liten sjekkliste for deg. 

Print den gjerne ut, eller bokmerk den, slik at du har den lett tilgjengelig neste gang du skal invitere til arrangement.

 

SJEKKLISTE FOR ENKEL DELTAKERPÅMELDING

Først av alt: En forutsetning for at deltakeren skal melde seg på arrangementet ditt, er at han eller hun faktisk forstår hva arrangementet handler om – og melder seg på med riktige forventninger.

Skriv derfor klare tekster, bruk gode bilder og utform tydelige budskap. Dermed vil de umiddelbart skjønne hva det hele går ut på. 

 

11 tips til enkel og friksjonsfri påmelding:

 • Uansett hvor du inviterer (e-post eller nettside): Ha godt synlig knapp/lenke til påmeldingsskjema som synes uavhengig av hva slags enhet man er på (mobil, nettbrett, PC).

 • Ha kun nødvendige felter på påmeldingsskjema (spør kun om det du trenger for å håndtere deltakeren og eventuelt for å lage godt innhold).

 • Sender du invitasjon til deltakere du har navn og e-post på, så lag skjema med ferdig utfylte felter.

 • Hvis det koster penger, gjør det enkelt å betale. La deltakeren velge selv mellom de mest vanlige betalingsmetodene (Vipps, kredittkort, e-postfaktura, eFaktura, etc.).

 • Er det behov for overnatting, la deltakeren bestille hotellrom samtidig og også bestemme selv hvem han eller hun vil dele med (hvis det er flere kjente som skal delta).

 • Gi alltid en bekreftelse på at påmeldingen er mottatt, både umiddelbart på skjerm og i form av en e-post i etterkant.

 • Pass på at all relevant informasjon står på bekreftelsen.

 • Vær tydelig på eventuelle avbestillingsfrister, spesielt når det koster noe å delta.

 • Gi deltakeren mulighet til selv å endre sin deltakelse ved behov (enkelt å ha med lenke til selve registreringen i bekreftelsen)

 • Vær tilgjengelig på en enkel måte for spørsmål, og helst uten at deltakeren må ringe. De fleste profesjonelle påmeldingssystemer har gode løsninger for at en deltaker enkelt kan henvende seg.

 • Legg med lenke til kalenderfil, slik at deltakeren enkelt bare kan trykke på lenken og legge inn arrangementet i sin kalender.

 

Hvor skal egentlig arrangementet foregå? 

Ingenting er så irriterende som når man som deltaker må forsøke å lete seg frem til svaret på dette spørsmålet. Det er ikke å gjøre det enkelt å melde seg på …!

Så derfor – send klare instruksjoner på hvor arrangementet er, enten det er digitalt eller fysisk. 

 • Hvis det er fysisk: Ha lenke til kart. 
 • Hvis det er digitalt: Ha lenke til den digitale sendingen godt synlig. Hvis den sendes på et senere tidspunkt, informer om når den vil bli sendt. (Sendes den dagen før eller tidlig samme dag, kan dette også fungere fint som en påminnelse.)

Les også: Hva bør med på sjekklisten når du skal lage et vellykket arrangement?

 

Et par gode tips til slutt ...

Ha et mobiltilpasset påmeldingsskjema: Flere og flere oppdager arrangementer og melder seg på via mobilen. Deltakeren må slippe å zoome inn og ut for å lese tekst og se bilder idet vedkommende kommer inn på siden der man skal melde seg på. 

Ha en god beskrivelse av arrangementet: Beskrivelsen du lager av arrangementet, har en viktigere oppgave enn bare å forklare helt konkret hva arrangementet handler om. Du må få frem nytteverdien deltakerne får, slik at valget om å melde seg på, blir enkelt.


Jo enklere du gjør det for deltakeren å melde seg på, desto flere deltakere vil du få. Ved å bruke et godt påmeldingssystem med elektronisk invitasjon og påmeldingsskjema forenkler du påmeldingen og bidrar til at du får flest mulig deltakere på ditt arrangement.

New call-to-action