Skip to content
Prøv gratis
2 min lesetid

Snakker påmeldingssystemet med CRM-systemet ditt?

Featured Image

Ved å bruke et moderne påmeldingssystem som snakker med CRM-systemet, får du bedre kvalitet på bedriftens data, sparer tid og ressurser, og effektiviserer salgsarbeidet.

 

I et digitalt marked er kundedata og kundeinnsikt gull verdt. Mange bedrifter sitter på masse verdifull informasjon om kundene sine, men mange har den liggende i helt adskilte systemer.

For eksempel har de det meste av kundedataene i sitt CRM-system, hvor det gjøres oppdateringer manuelt etter hvert som bruker får beskjed om endringer. I tillegg har mange et helt annet system for håndteringer av deltakere. Ofte er det denne informasjonen som er mest oppdatert, fordi deltakerne selv har tastet den inn.

Men kommer denne informasjonen tilbake til CRM-systemet?

Hvorfor ikke koble systemet for håndtering av deltakere sammen med CRM-systemet, slik at verdifull og oppdatert informasjon blir samlet på ett sted?

Dette vil spare deg for mye manuelt, tidkrevende arbeid.

 

La påmeldingssystemet snakke med CRM

Når du sender ut invitasjoner og e-poster til deltakerne, er det viktig at opplysningene om dem er oppdatert. I realiteten sendes det imidlertid ofte ut lister fra CRM-systemet som ikke er oppdatert, og ukorrekte opplysninger blir sendt ut til deltakere.

Når deltakerne registrerer seg, blir informasjonen liggende i systemet dere bruker til påmelding – men CRM-systemet blir fortsatt ikke oppdatert, fordi de to systemene ikke snakker med hverandre.

Neste gang du skal invitere til arrangement, bør du ideelt sett sende ut fra påmeldingssystemet, som har oppdaterte og korrekte kundedata fra sist. Men da oppstår gjerne følgende dilemma: Skal du sende fra CRM, som har alle kunder, men som kanskje ikke er helt oppdatert? Eller skal du sende fra påmeldingssystemet med de siste deltakerne, som antagelig har helt oppdatert informasjon, men som ikke har alle kunder?

Denne utfordringen kan løses med et profesjonelt påmeldingssystem, som enkelt kan kobles sammen med CRM-systemet bedriften din bruker.

Oppdatert data om alle deltakere kan enkelt sendes tilbake til CRM etter endt arrangement, og dermed har dere korrekte opplysninger å gå ut ifra ved neste arrangement.

 

Les også: Taster du inn informasjon manuelt (og dobbelt) når du fakturerer deltakerne dine?

 

Innsamling av samtykker

For at en deltaker skal kunne melde seg på arrangementet, må han eller hun aktivt gi samtykke til lagring av persondata. Med et profesjonelt påmeldingssystem kan du enkelt samle inn samtykker fra deltakerne.

Når påmeldingssystemet er koblet sammen med CRM-systemet, kan du overføre samtykkene til CRM. På den måten slipper du å be om samtykke hver gang noen skal melde seg på, men heller ta ut “ferske” lister fra CRM-systemet basert på hvem som faktisk har gitt samtykke.

 

Deltakerdata verdifullt for salgsavdelingen

I stadig flere bedrifter er CRM-systemet et uunnværlig verktøy for å optimalisere salgsarbeidet.

Med et påmeldingssystem som er integrert med CRM får markeds- og salgsavdelingen innsyn i hvem som har deltatt på hvilke kurs og arrangementer. Dermed kan selgerne enklere analysere potensielle kunders behov og møte dem med riktig tilbud til riktig tid. Dette bidrar igjen til å øke kundetilfredsheten og gi flere og mer lojale kunder.

 

Oppsummert

Når påmeldingssystemet snakker med CRM-systemet, får dere frigjort og samkjørt verdifulle kundedata fra “siloer”, noe som kan spare dere for mye frustrasjon, tidsbruk og unødvendige arbeidsoppgaver.

Fordelene er klare:

  • Sikrer oppdaterte data i CRM-systemet
  • Slipper manuelle oppdateringer og sparer dermed mye tid og ressurser
  • Gir selgerne bedre tilgang til nyttig informasjon, noe som gir mer effektive salgsprosesser
  • Enklere å håndtere samtykker og ivareta personvernet

  

New Call-to-action