Skip to main content

Hvis du jobber med arrangement til daglig, har du garantert fått med deg at konferanser, seminarer og kurs i økende grad forventes å være grønne og bærekraftige. 

Hva innebærer det egentlig at et arrangement er bærekraftig? Mange arrangører tenker at arrangementet blir bærekraftig når man iverksetter tiltak for å redusere klimagassutslipp. 

Men bærekraftige arrangementer handler om mye mer enn å skape utslippsfrie arrangementer. Det kommer vi inn på i dette innlegget – og dessuten ser vi på hvorfor bedrifter gjør lurt i å lage arrangementer som har et mer bærekraftig fotavtrykk.

 

Hva ligger i begrepet bærekraftig arrangement?

Spør du mannen og kvinnen i gata om hva det innebærer at et arrangement er bærekraftig, så vil nok de fleste svare at det er å være miljøvennlig. Og det er riktig – bærekraftige arrangementer belaster miljøet i minst mulig grad. Men begrepet bærekraftig arrangement rommer mer.

Ifølge FN er et arrangement bærekraftig når det er “utformet, planlagt og gjennomført på en måte som minimerer mulige negative påvirkninger på miljøet og gir gode ringvirkninger for lokalsamfunnet og alle involverte.”

Standard Norge skriver følgende om bærekraftige arrangementer: “Et bærekraftig arrangement tar både vare på og hensyn til ressursene, det støtter og oppmuntrer medarbeidere og bidrar ofte til økonomisk oppsving lokalt. Samtidig er denne type arrangementer en opplæring for alle involverte, i fordelene ved bærekraftig opptreden.”

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

 

Hvorfor bør du avholde bærekraftige arrangementer?

Arrangementer har mange positive ringvirkninger for lokalsamfunnet de gjennomføres i, både i form av økonomisk og kulturell verdiskaping og andre samfunnsmessige verdier (økt attraktivitet og positivt omdømme for regionen, engasjement og tilhørighet, identitet og stolthet, osv.). 

Men arrangementer har også en bakside. Når et større antall mennesker kommer sammen, kan det bl.a. belaste lokale ressurser som vann og energi, og skape store mengder avfall. Dette kan forsterkes av alle de ulike samarbeidspartnerne og leverandørene som er med og organiserer eller yter tjenester til arrangementet. 

Til tross for disse utfordringene er det fortsatt mange bedrifter og organisasjoner som ikke er opptatt av bærekraft når de planlegger og gjennomfører arrangementer.

Hva med deg og din bedrift, har dere kommet i gang med å gjøre arrangementene mer bærekraftige? Det er nemlig mange gode grunner til at dere bør gjøre nettopp dét. 

 

De viktigste grunnene til å lage bærekraftige arrangementer

Sett fra deltakerens ståsted

Enklere og mer attraktivt å delta

Når du lager et bærekraftig arrangement, bidrar du til å gjøre det lettere tilgjengelig for deltakerne. 

For eksempel kan det være at noen virkelig ønsker å delta på arrangementet, men reiseavstanden eller kostnadene gjør det uaktuelt for dem. Hvis du sørger for at en del av arrangementet er digitalt, gir du folk muligheten til delta fra kontoret eller hjemmefra. Slik sparer de reiseomkostninger, og dessuten er det ofte billigere å delta på nett. 

En bærekraftig og grønn profil på arrangementet kan også gjøre det mer givende og betydningsfullt for folk å delta på det.

 

Innfrir forventningene

Det er en markant trend i tiden at folk vil ha bærekraftige arrangementer. Fra å være noe de “spesielt interesserte” er opptatt av, er nå samfunnsansvar og bærekraft viktig for stadig flere forbrukere – og ikke bare de yngre. 

Dine nåværende og potensielle deltakere forventer at du som arrangør tar samfunnsansvar. Hvis du ikke kan innfri deres forventninger, er det mindre sannsynlig at de kommer på ditt neste arrangement eller vender tilbake til fremtidige arrangementer.

 

Sett fra arrangørens ståsted

Bedre for omdømmet

Gjør du ikke tiltak for å sikre at arrangementet blir gjennomført på en bærekraftig måte, kan både selve arrangementet og bedriften bli gjenstand for kritikk eller uønsket oppmerksomhet. 

På sikt kan dette føre til at dere taper omdømme, og at tilliten til dere som arrangør og merkevare svekkes.

 

Sparer penger

Ved å gjøre arrangementene dine bærekraftige, sparer du ikke bare miljøet. Når du er god på innkjøp, energireduksjon, avfallshåndtering og kontraktinngåelser, sparer du utgiftsposter for både arrangementsbudsjettet og bedriften som sådan.

 

Tiltrekker nye deltakere – og ansatte

Når dere kommuniserer at bedriften jobber bevisst med å gjøre arrangementene mer bærekraftige, vil dere kunne skille dere ut i vrimmelen av eventtilbud og tiltrekke dere deltakere som verdsetter innsatsen dere gjør. 

Dessuten: Godt kvalifiserte ansatte trekker mot bedrifter de anser som bærekraftige. Bedrifter som har en god og godt synlig bærekraftsprofil på sine arrangementer, har dermed større sjanse for å kapre de smarteste hodene – noe som igjen kan føre til økt inntjening.

 

Lettere tilgang til kapital, og bedre vekstmuligheter

Ved å lage arrangementer som er mer bærekraftige, fremstår dere som en bedrift som tar miljø- og samfunnsansvar. Slike bedrifter har lettere for å tiltrekke seg investorer, og kan derfor lettere sikre seg finansiering til nye prosjekter.

For øvrig tiltrekkes sponsorer av arrangementer med god miljøprofil og godt omdømme.

 

Lojale deltakere

Som nevnt lenger opp foretrekker stadig flere arrangementsdeltakere bedrifter de anser som ansvarlige, og de er ofte mer lojale mot dem. 

Hvis folk kan velge mellom et bærekraftig arrangement og et ikke-bærekraftig arrangement med omtrent samme kvalitet på det faglige innholdet, velger flere og flere det bærekraftige alternativet. 

Les også: Slik beregner du avkastning på arrangementet

 

Posisjoner arrangementene dine for fremtidens eventmarked

Som vi har skrevet om tidligere, er arrangementsmarkedsføring den beste måten å nå dagens forbrukere på. I tiden fremover vil derfor arrangementer utgjøre en stadig mer sentral del av bedrifters markeds- og merkevarestrategi

Er ikke bedriftens arrangementer bærekraftige, vil heller ikke bedriftens merkevare bli ansett som bærekraftig. Ved å ha en grønn profil og sette bærekraft i sentrum, sender du ut signaler til deltakere, samarbeidspartnere, leverandører og andre aktører om at dere tar samfunns- og miljøansvar. 

Dette gir økt tillit i markedet, som i sin tur forsterker omdømmet og fremmer økonomisk vekst.

Joda, man kan alltids debattere for og imot om det lønner seg for bedrifter å satse på bærekraftige arrangementer. Men til syvende og sist handler det om å være med og ta sin del av ansvaret for å skape en mer bærekraftig fremtid for oss alle. 

Satser du på å gjøre arrangementene dine bærekraftige, ligger alt til rette for at du som arrangør appellerer til morgendagens deltakere – som er stadig mer miljø- og samfunnsbevisste. Det i seg selv vil være lønnsomt på sikt. 

I bunn og grunn handler det om å se hvilken retning verden går i, og å posisjonere arrangementene dine deretter.

 

Tøffere kår for bedrifter som lar være

Hva om du velger å ikke gjøre arrangementene dine mer bærekraftige – kan det få noen negative konsekvenser for bedriftens lønnsomhet og forretningsmuligheter?

I 2019 gjennomførte Nordea en undersøkelse om bærekraft blant 2145 bedrifter i Norden, med et bredt utvalg av små, mellomstore og store bedrifter. Hele 80 prosent av norske bedrifter svarte at de ikke tror det er forretningsmuligheter i bærekraft.

Jon Brenden, leder for bedriftsmarkedet i Nordea Norge, påpeker i artikkelen: Bedrifter som ikke satser på bærekraft i fremtiden, kan bli utelukket fra å gjøre forretninger og få det vanskeligere med å selge sine produkter. 

 

Hva konkret kan du gjøre for å lykkes med bærekraftige arrangementer?

Bærekraft innenfor arrangementer handler om mer enn å ta hensyn til miljøet. Men ofte er det nettopp miljøtiltak man fokuserer mest på når man tar det første steget mot mer bærekraftige arrangementer. 

Kanskje er det på kort sikt mest å hente på å redusere arrangementets utslipp og klimaavtrykk. Og dessuten er det på dette området at det er enklest å måle og se helt konkrete resultater. 

Av den grunn vil vi i neste artikkel se på konkrete grep du som arrangør kan ta for å gjøre arrangementet ditt grønnere og mer miljøvennlig.

New Call-to-action