Skip to content
4 min lesetid

Bygg kundetillit med arrangement

Featured Image

Bruk av arrangement som et ledd i bedriftens markeds- og merkevarestrategi er fremtidens måte å bygge tillit hos målgruppen på. Hva er nøkkelen til å lage arrangementer som lykkes med dette? Tre ting er ekstra viktige å ha fokus på.

 

Merkevarebygging dreier seg om å bygge tillit, hos både eksisterende og potensielle kunder. Men kundetillit handler om mer enn å ha gode produkter og tjenester. Man må bli kjent som en bedrift som gjør kundenes liv bedre og enklere.

Teknologigiganten Apple har skjønt dette, og derfor er deres produktlanseringer og Worldwide Developer Conferences begivenheter som får stor mediedekning verden over.

Ifølge Bureau of Labor Statistics, den amerikanske regjeringens fremste organ for arbeidsmarkedsøkonomi, vil antallet mennesker som jobber med meetings og events, ha økt med 10 prosent fra 2016 til 2024. En stor del av veksten tilskrives event branding, altså merkevarebygging gjennom møter og arrangementer.

Arrangementer har vist seg å være et uovertruffent verktøy for å bygge merkevare, relasjoner og tillit, og for å synliggjøre verdier.

 

Hvordan blir så dere en foregangsbedrift innenfor event branding?

Det aller første dere må gjøre, er å definere hvordan dere kan knytte og forsterke emosjonelle bånd mellom merkevaren og potensielle kunder. Arrangement gir sterke merkevareopplevelser og er et effektivt verktøy for å skape engasjement og bygge profil mot både nye og eksisterende kunder.

 

Slik går dere frem for å bygge tillit hos potensielle kunder med arrangement:

Steg 1: Avklar hensikten med arrangementet.

Å definere hvorfor dere avholder arrangementet er ikke bare nødvendig for å oppnå målsetninger og kunne beregne avkastning i ettertid, det gjør også at deltakerne ikke opplever arrangementet som for promoterende.

Merkevareverdi og -budskap bør stå sentralt i ethvert arrangement dere har. Prøv derfor å bake inn virksomhetens kjerneverdier i så mange av aktivitetene som mulig – det bidrar til opplevelser som huskes.

 

Steg 2: Jobb med faktorene som har størst betydning for arrangementets suksess.

Det er enormt mye som skal på plass når man lager arrangement, men her tar vi for oss tre ting dere bør ha ekstra fokus på.

 

1. Bedriftens grunnverdi

Ifølge EventTrack 2016 Experiential Marketing Content Benchmarking Report, som er en spørreundersøkelse i regi av Event Marketing Institute, svarte 72 prosent av respondentene at de får en positiv oppfatning av merkevarer som lager enestående, førsteklasses “branded” arrangementer. Videre svarte 74 prosent at det er større sjanse for at de blir betalende kunder hos bedrifter som avholder engasjerende og opplevelsesbaserte markedsarrangementer.

Oppskriften på å lage slike arrangementer er å vite hvem dere er som bedrift, og hvorfor dere eksisterer.

Eksempelvis er Provisos ‘hvorfor’ når mennesker skal møtes. Dette går igjen i alt vi gjør for å skape verdifulle møter mellom mennesker.

Med andre ord må grunnen til at dere finnes, underbygge alt dere gjør, stort som smått.

 

2. Entusiastiske medarbeidere og kunder

Med en arrangementsstab som bobler av engasjement, og i tillegg ivrige merkevareambassadører blant publikum og rundt omkring i lokalet, så vil entusiasmen smitte over på deltakerne.

Lidenskap er veien til forbrukerens hjerte. En studie som Alan Zorfas og Daniel Leemon publiserte i Harvard Business Review, viser at kunder som har en følelsesmessig tilknytning til bedrifter, har dobbel så høy livstidsverdi i forhold til de kundene som “bare” er svært fornøyde.

Mennesker er ikke så rasjonelle som man tror, og som regel blir magefølelsen utslagsgivende for salg. Mennesker handler av mennesker.

Et arrangement fullt av lojale støttespillere som heier på bedriften og dens produkter og tjenester, er gull verdt for å skape sterk følelsesmessig merketilknytning hos målgruppen.

Når dere blander ambassadører, kunder og potensielle kunder og legger til rette for de gode historiene/kundecasene, skaper det dessuten ekstra tillit – siden det kommer fra noen andre enn markeds- og salgsavdelingen.

LES OGSÅ: Event marketing: den beste måten å nå forbrukere på

 

3. En helhetlig og konsekvent merkevare

På arrangementet er det viktig at dere bekrefter det inntrykket dere gir på nett. Når man fremstår profesjonell og snakker om service, etc., er det viktig at de som kommer, får bekreftet inntrykket man har skapt i forkant. Klarer man ikke det, kan fallhøyden bli stor.

En konsekvent merkevare er med på å øke bedriftens verdi, fordi det

  • Styrker posisjonen i markedet
  • Tiltrekker kunder som blir værende kunde lenger
  • Øker produktenes og tjenestenes oppfattede verdi

 

Så for å oppsummere, hvorfor er arrangement en god måte å bygge kundetillit på?

Arrangementer skaper positive merkevareopplevelser – gjennom å legge til rette for kulturbygging, følelser, samhold og ekte engasjement.

Man kan bruke arrangementer til å vise frem bedriftens “innside” og “atmosfære”, og ikke minst vise frem menneskene som jobber der – som jo er de man skal handle av / serves av til slutt.

Ikke minst er arrangementer en god arena for å vise frem produkter, enten det er fysiske produkter eller nettbaserte løsninger. Det å se, “kjenne på” og bli vist er ofte veldig viktig for potensielle kunder.

Stadig flere bedrifter med ambisjon om å skape merkekjennskap, øke salg og bygge tillit hos potensielle kunder, får øynene opp for kraften i arrangementer.

 

New call-to-action

Abonner på nyhetsbrev

New call-to-action