Skip to content
Prøv gratis
3 min lesetid

Har dere mye arbeid med kompetanseheving og interne kurs i bedriften?

Featured Image

Kompetanseutvikling internt i bedrifter er viktigere enn noen gang i en tid med digitalisering og store endringer i næringslivet.

Forskning viser at man med rett kompetanse på rett sted jobber effektivt og er motivert. “Livslang læring” i arbeidslivet er gunstig (og lønnsomt) på individnivå, bedriftens nivå og samfunnsnivå.

Det er mange måter å jobbe med kompetanse på i bedriften, blant annet ved å arrangere relevante og fremtidsrettede kurs, workshops, frokostmøter/fagseminarer med nyheter og trender i næringen, og dessuten etterutdanning.

Finansforbundet anbefaler alle bedrifter å opprette et kompetanseutvalg, som bl.a. skal sikre at den enkelte bedrift har gode verktøy for kompetanseutvikling.

 

Proviso: et profesjonelt verktøy for kursoppfølging

Kompetansearbeid internt medfører imidlertid store kostnader og mye manuelt arbeid for deg og din bedrift. Mange har lyst til å arrangere noe som gir deltakerne det beste faglige påfyllet, men i en travel hverdag med ressurskrevende oppgaver strekker ofte ikke kapasiteten til internt, verken til å arrangere eller til å følge opp deltakerne.

Ved å investere i et brukervennlig og komplett verktøy for oppfølging av kurs og seminar sikrer du at alle detaljer kommer på plass, slik at dine medarbeidere kan møtes og få en god opplevelse med egenutvikling.

Med et godt kursoppfølgingssystem kan du på en enkel måte:

 

Få samlet alt på ett sted

Med Proviso får du full oversikt over kursdetaljer og oppfølging av kursdeltakere i ett og samme system. Ikke bare får du full kontroll over hele prosessen, det blir også enklere for de du samarbeider med, å bidra med enkeltoppgaver i systemet uten at noe blir “forstyrret”.

Alt ligger samlet på én plass, og hvis noen internt blir borte fra jobb, har alle involverte likevel oppdatert informasjon tilgjengelig til enhver tid.

 

Få kursbevis for å dokumentere fagkompetanse

Enkelte kurs og arrangementer gir faglig kompetanse som det er viktig for deltakerne å få dokumentert. Ønsker deltakerne dine kursbevis?

Proviso har en egen kursbevismodul som gjør det enkelt å automatisere utsendelse av kursbevis til alle bekreftede deltakere. Deltakeren mottar en unik lenke, hvor de kan laste ned sitt kursbevis som et PDF-dokument.

 

Gjøre evaluering i etterkant

Tilbakemeldinger fra kursdeltakerne hjelper deg med å lage enda bedre kompetanseutviklende møter i fremtiden.

Med evalueringsmodulen i Proviso kan du enkelt innhente tilbakemeldinger og samle inn informasjon fra deltakerne i etterkant av kurset/seminaret. Dermed får du analysert og gjort tiltak, slik at neste arrangement gir enda bedre læringsutbytte.

 

Integrere med bedriftens CRM-system

Har du behov for å overføre informasjon fra kursoppfølgingssystemet inn i bedriftens CRM-system? Et profesjonelt system for deltakerhåndtering som Proviso kan enkelt kan kobles sammen med CRM-systemet bedriften din bruker.

Kanskje er det deltakere som har fullført et kurs, og som bør inviteres til neste fase i samme fagfelt? Eller at det i utgangspunktet var for få påmeldte? Det bør være enkelt å kopiere og flytte deltakere fra ett kurs til et annet.

 

“… with a little help from my friends”

Kompetanseutvikling og interne kurs kan som sagt være både kostbart og tidkrevende, men med et godt system i bunn, og kyndig hjelp og oppfølging underveis, får dere brukt ressursene og tiden optimalt.

Som kunde av Proviso har du full tilgang til vårt profesjonelle supportteam alle hverdager fra 08–16, på telefon, e-post og chat. Våre rådgivere hjelper deg med alt du måtte lure på – fra tekniske spørsmål om systemet til gode råd og nyttige tips for profesjonell gjennomføring av kurs og seminarer.

Planlegger du et internt kurs og trenger litt hjelp til å komme i gang, bistår vi gjerne. Eller trenger du kanskje litt mer hjelp, en stø hånd til å holde i alle tråder for deg? Vi kan også være prosjektleder for hele arrangementet. Da setter vi opp alle oppgaver som må gjøres, og holder i fremdriften på dine vegne.

 

Les også: Hvor tilgjengelig er egentlig påmeldingssystemet du benytter?

 

Proviso forenkler bedriftens kompetanseutvikling

Det er mye som tyder på at vi i fremtiden må forvente å vedlikeholde og utvikle vår kompetanse gjennom hele yrkeslivet. Bedriftssamlinger og interne kurs er en viktig jobb for å møte morgendagens kompetansebehov.

Med Provisos fagkompetanse og fleksible løsninger får dere hjelp til å sette kompetansearbeidet i bedriften inn i et godt system. Dermed kan dere i større grad bruke ressursene på kjerneoppgavene, og slipper å måtte bruke unødvendig tid på logistikk og deltakerhåndtering.

 

New call-to-action