Skip to main content

Hvordan vinner du kampen om målgruppens oppmerksomhet i 2023? En av de mest effektive måtene du kan gjøre det på, er å avholde arrangementer.

Bruk av arrangement som et ledd i bedriftens markedsstrategi er fremtidens måte å bygge tillit hos målgruppen på.

I dette innlegget ser vi nærmere på seks konkurransefortrinn bedriften din får ved å lage gode arrangementer.

 

Hvorfor kommer folk på arrangementet ditt?

Historisk sett har det vært to hovedgrunner til at folk deltar på konferanser, seminarer og andre typer møter og arrangementer – for å tilegne seg ny kunnskap og å bygge nettverk.

I dag er all verdens fakta noen få tastetrykk eller skjermberøringer unna. Nye AI-verktøy gjør tilgangen enda enklere. Når det er så lekende lett å finne svar på alt mulig på nett, da har vel arrangementer utspilt sin rolle?

Tvert imot, sier Helene Stokke, daglig leder i Proviso.

“Vi kommuniserer mindre og mindre fysisk, og denne trenden ble forsterket av pandemien. Men det vi har sett, er at digitale plattformer aldri kan erstatte møter ansikt til ansikt og nytteverdien av mellommenneskelig, fysisk kontakt, på en felles opplevelsesarena.”

 

6 konkurransefortrinn bedriften din kan få gjennom arrangementer

1. Det øker synligheten i markedet

I dag er det viktigere enn noen gang å vise hvorfor man eksisterer, ikke bare hva man leverer. Et arrangement, hvor dere for eksempel lanserer nye produkter eller tjenester, skaper oppmerksomhet og interesse rundt merkevaren. Potensielle kunder og samarbeidspartnere får en bedre forståelse av og kjennskap til dine løsninger, og ikke minst dine verdier.

Arrangement gir bedrifter en unik mulighet til å nå målgruppen med sitt reklamebudskap på en måte som ikke oppleves påtvingende, sier Stokke:

“Har dere ambisjon om å fange oppmerksomheten til målgruppen og media, få dem interessert og skape positive assosiasjoner, ja så er et arrangement det perfekte markedsverktøy for å oppnå dette.”

 

2. Det bygger bransjeautoritet

Vellykkede arrangementer, med gode foredrag og presentasjoner som fronter nye innsikter og setter dagsorden, gir merkevaren din autoritet i bransjen – noe som igjen skiller dere ut fra andre aktører i markedet.

Derfor er det viktig å velge den rette foredragsholderen.

 

3. Det skaper involvering i merkevaren

Et arrangement er en perfekt møteplass for å få lodde stemning i målgruppen og få tilbakemeldinger fra nåværende og potensielle kunder. Dere får muligheten til å treffe beslutningstakere og bygge nettverk på en arena der ditt produkt eller din tjeneste står sentralt.

“Å knytte kontakt på et personlig plan, gjennom møter ansikt til ansikt, skaper sterke merkevareopplevelser,” sier Stokke.

“Arrangement er et supereffektivt verktøy for å skape engasjement og bygge profil mot både nye og eksisterende kunder/medarbeidere. Denne typen markedskommunikasjon gjør at folk involverer seg mye mer – fordi de frivillig bruker tid og energi på å delta på arrangementet ditt.”

Les også: 5 grunner til at møter og arrangementer gjør en forskjell

 

4. Det bygger publikum rundt merkevaren

Når forbrukere og kunder deltar aktivt på arrangementer og det skapes minneverdige felles opplevelser, knyttes det bånd mellom merkevaren og den aktuelle målgruppen. Men deltakerne knytter også bånd seg imellom. 

Ifølge Helene Stokke er dette igjen med på å stimulere, engasjere og bygge publikummet rundt merkevaren, såkalt community management:

“Arrangementer viser frem verdier og det “menneskelige” aspektet ved dere som bedrift eller organisasjon. Potensielle kunder og samarbeidspartnere blir kjent med dere på en helt annen måte enn via nettet.”

 

5. Det skaper muligheter

Magi oppstår når folk kommer sammen på en fysisk møteplass. De utveksler erfaringer, bestepraksis, nye ideer og fremtidsvisjoner. 

I denne “tankesmien” oppstår både synergier og et verdifullt mulighetsrom for både deg som arrangør og deltakerne/samarbeidspartnerne dine. Et arrangement bærer i seg kimen til andre fremtidige prosjekter.

 

6. Det gir økt omsetning

Økt synlighet, forsterket kundelojalitet, engasjerte merkevareambassadører og nye muligheter og prosjekter – alt dette gir seg utslag i vekst og økte inntekter. Philip Kotler, også kjent som den moderne markedsføringens far, har sagt at “det holder ikke lenger bare å gjøre kundene fornøyde, nå må de også begeistres”.

For Stokke er det ingen tvil om hva som i 2023 er den beste måten å etablere langvarige relasjoner med kunder og samarbeidspartnere på: 

“Fysiske møter og arrangementer, uten tvil! Om det er noe pandemien virkelig har vist oss, så er det at vi mennesker handler av mennesker – som vi har øyekontakt med.”

 

Verdens raskest voksende markedsføringsform

Arrangement er en markedskanal som gir beviselig god effekt, spesielt i en tid da det er knivskarp konkurranse om å fange forbrukernes oppmerksomhet gjennom markedsføring i digitale kanaler.

Et arrangement styrker merkevarens personlighet og image på flere måter, ved blant annet å gi tydeligere tilstedeværelse i markedet, økt merkevarekjennskap, bedre omdømme, osv. Dessuten er arrangementer med på å posisjonere bedriften som kunnskapsleder og å knytte sterke bånd med både nåværende og nye kunder og samarbeidspartnere.

Helene Stokke har konklusjonen klar:

“Hvis du satser på å skille deg ut fra konkurrentene i 2023, så er fysiske møter og arrangementer et av de desidert sterkeste verktøyene du har til rådighet.”

 

New call-to-action