Skip to main content

Proviso, NEP Live Events og Gyro samarbeidet med Norsk olje og gass om å skape en vellykket digital årskonferanse.

10. mars gjennomførte bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass sin årskonferanse for 2021. Konferansen, som har navnet Oppdrift, fokuserte på hvordan olje- og gassindustrien kvitterer ut tiltakspakken som politikerne vedtok før sommeren i fjor, både ved å levere aktivitet, arbeidsplasser og redusere utslipp.

Blant deltakerne var statsminister Erna Solberg, partileder Jonas Gahr Støre, olje- og energiminister Tina Bru og konsernsjef i Equinor, Anders Opedal.

Det er en krevende øvelse å skulle arrangere en sikker og god konferanse i disse tider. Som mange andre bedrifter og organisasjoner har Norsk olje og gass måttet tilpasse seg retningslinjer og restriksjoner som gjelder. Derfor ble årskonferansen 2021 digital.

Vi ser nærmere på rollen Proviso hadde i samarbeidet med Norsk olje og gass, NEP Live Events og Gyro.

 

Hvem er Norsk olje og gass?

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter som har virksomhet på norsk sokkel. Organisasjonen har hovedkontor på Forus utenfor Stavanger og kontor i Oslo og Nord-Norge. 

I 2020 var Norsk olje og gass prosjektkunde av Proviso, og nå har de gått over til fast bruk av Professional-versjonen av Provisos påmeldingssystem. Organisasjonen bruker nå systemet på egen hånd, og benytter Proviso til konsulentbistand ved behov.

 

Vellykket samarbeid gav suksess 

Takket være god innsats fra alle parter ble årskonferansen Oppdrift et meget vellykket arrangement, med profesjonell og god gjennomføring i alle ledd.

I utgangspunktet var konferansen et arrangement hvor deltakere skulle bli invitert, men stor interesse gjorde at det ble endret til et åpent arrangement – og det endte på nesten 700 deltakere. Med andre ord enda et eksempel på at man ved å gjøre arrangementene digitale kan få mange flere deltakere enn man pleier å ha.

 

Les mer: Kundecase: Nidoblet antall deltakere ved å avholde arrangementet digitalt

 

Norsk olje og gass stod for planleggingen og koordineringen av hele arrangementet. NEP Live Events utførte strømmingen, og eventbyrået Gyro var ansvarlig for design samt teknisk og praktisk gjennomføring. Proviso leverte invitasjoner, påmelding og landingsside.

Selve arrangementet foregikk via Provisos digital landingsside, hvor man kan velge å strømme via YouTube, Vimeo eller Zoom. I dette tilfellet var det Vimeo som ble benyttet. Deltakerne kunne også følge med via app.

Les også: Usikker på hvordan du lager et digitalt arrangement? Proviso hjelper deg!

 

Godt faglig innhold + gode tekniske løsninger = gode digitale arrangementer

Digitale arrangementer innebærer mye nytt, noe som passer en “foroverlent” kunde som Norsk olje og gass perfekt. De syntes det var spennende og positivt å gjøre årskonferansen digital, med alle mulighetene som ligger i det. De ville gjerne prøve ut nye ting og lyttet velvillig til råd og erfaringer hentet fra andre arrangementer.

Da koronaen traff oss i fjor, ble det bråstopp for mange større arrangementer og konferanser. Men når bransjen fikk områdd seg, ble heldigitale og hybride møteplasser en god erstatning for de fysiske møtearenaene. Ikke en fullgod erstatning – ingenting kan matche det å møtes fysisk – men en løsning som gir gode opplevelser og godt læringsutbytte. 

Årskonferansen Oppdrift ble i så måte enda et eksempel på at godt faglig innhold, gode tekniske løsninger og profesjonell gjennomføring i alle ledd skaper vellykkede arrangementer, selv om vi ikke kan møtes fysisk – ennå …

Proviso ønsker å takke Norsk olje og gass, NEP Live Events og Gyro for at vi fikk bidra til det vellykkede samarbeidet om å skape et flott digitalt arrangement i fellesskap!

 

Den ultimate guiden til digitale og hybride arrangementer