Skip to main content

Miljøvennlige møter og arrangementer er på full fart mot å bli en selvfølge i bransjen. Derfor må du som arrangør være bevisst når du velger hvor arrangementet skal avholdes, enten det er på et hotell eller et konferansested/kongressenter.

Når du skal lage et arrangement som er miljøvennlig og bærekraftig, er det mange grep du kan gjøre. Et av de viktigste er å velge et arrangementssted som er miljøvennlig. 

 

Hva vil det si at et arrangementssted er miljøvennlig?

Et miljøvennlig arrangementssted er opptatt av en bærekraftig drift, med alt det innebærer av systemer og tiltak. I tillegg er lokaliteten gjerne miljøsertifisert eller i en prosess med å bli det.

Det har aldri vært enklere å velge et arrangementssted som har en god miljøprofil. I dette innlegget får du vite hva du bør se etter når du skal velge et miljøvennlig arrangementssted.

 

Hvordan velger du et miljøvennlig arrangementssted?

Et arrangementssted som er 100 % miljøvennlig i alle ledd, finnes neppe i virkeligheten. I hvert fall er det lite sannsynlig at akkurat de hotellene eller lokalene dere vurderer til neste arrangement, har alt på stell med hensyn til miljøtiltak og bærekraft.

Derfor: 

  • Velg ut det dere mener er viktigst at arrangementsstedet overholder, og lag en prioritert liste. Her spiller fasiliteter ellers (og naturligvis pris) også inn. 
  • Be arrangementsstedet om informasjon om miljøprofil og hva de gjør for å bidra til minst mulig miljøfotavtrykk.

I tillegg er det lurt å se arrangementsstedet opp mot profilen dere ønsker å holde på arrangementet.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

 

Hvilke kriterier bør du se etter?

Når du skal avgjøre om et aktuelt arrangementssted er miljøvennlig, er det visse krav du bør stille:

Miljøsertifisering

Spør om arrangementsstedet er miljøsertifisert/miljøgodkjent og hvilke tiltak/prosedyrer de følger. En lokalitet som er miljøsertifisert, kan være litt dyrere, men det gir deg likevel den beste verdien totalt sett.

Sertifiseringsordningene som finnes i Norge i dag, har ulike kriterier, men alle fokuserer på at arrangementene skal få en helhetlig god miljøprofil.

Miljøfyrtårn er trolig Norges mest kjente miljøsertifiseringsordning. Et miljøfyrtårn-sertifisert arrangementssted forplikter seg til kontinuerlig å søke etter enda bedre miljøløsninger, og sørge for at miljøfokus er en naturlig del av bedriftskulturen. 

Miljøfyrtårn oppfordrer folk til å se etter Miljøfyrtårn-sertifikatet når man velger et arrangements- og/eller overnattingssted. Lurer du på om en lokalitet er Miljøfyrtårn-sertifisert, har mange Miljøfyrtårn-logoen godt synlig på nettsidene sine. Du kan også se hvilke virksomheter som er sertifisert her.

 

God avfallshåndtering

Spør arrangementsstedet om hvordan de har tilrettelagt for å redusere og håndtere avfall.

Et arrangement produserer store mengder avfall. Dersom deltakerne i tillegg bor på hotellet som arrangementet avholdes på, blir avfallsmengden desto større. Den typiske hotellgjesten produserer omtrent ett kg avfall per natt, for det meste papir og plast. 

Derfor er det helt avgjørende at et miljøvennlig arrangementssted har alt på stell når det gjelder avfallshåndtering. 

 

Minst mulig engangsprodukter

Spør arrangementsstedet om hvilke grep de har tatt for å unngå engangsprodukter som havner rett i søpla. 

Så langt det lar seg gjøre, bør arrangementsstedet unngå innkjøp av engangsartikler og produkter i engangsemballasje og porsjonspakninger. Isteden bør de tilby gjenbrukbare, resirkulerte eller resirkulerbare produkter. Dersom stedet har plastprodukter, bør det være 100 % fornybar eller resirkulert plast.

Et enkelt grep arrangementsstedet kan gjøre for å holde miljøavtrykket nede, er å ha kaffekopper i stedet for pappkrus med plastlokk.

Les også: Papirfritt arrangement – lar det seg gjøre?

 

Offentlig transport tilgjengelig

Det er ikke bare på selve lokaliteten at grunnlaget for en god miljøprofil legges – det har også mye å si hvordan deltakerne kommer seg dit. Spør derfor arrangementsstedet om hva slags kollektivtilbud det er på stedet, og dessuten om mulighetene for å gå eller sykle dit. 

Velg et arrangementssted som samlet sett gir minst mulig reising for deltakerne. Når lokalet ligger sentralt, er det lettere for deltakerne å sette igjen bilen hjemme og heller bruke kollektivtransport eller sykkel på vei til og fra arrangementet.

Spør gjerne arrangementsstedet om de har informasjon tilgjengelig som bidrar til å senke terskelen for å reise miljøvennlig. F.eks. info om raskeste gangvei fra nærmeste kollektivknutepunkt, nærmeste bysykkeltilbud og sykkelparkering, og om mulighetene for elbillading. 

 

Kortreist og økologisk mat

Spør arrangementsstedet om hva slags mat og drikke de tilbyr, og om menytilbudet gir lavt miljøavtrykk.

Konkrete krav du kan stille til lokaliteten:

  • De bruker lokale, sesongbaserte, økologiske og/eller plantebaserte råvarer. 
  • De serverer ikke fisk eller skalldyr som har rødt lys i seneste publiserte Sjømatguide fra WWF, eller annen mat som befinner seg på norsk rødliste for arter.
  • De har gode løsninger for håndtering av overskuddsmat.

 

Minst mulig mat- og materialsvinn 

Spør arrangementsstedet om de har gode ordninger/systemer for å unngå svinn, både av mat og annet materiell. Et eksempel: Hvis arrangementet foregår over flere dager, kan hotellet/kongressenteret lage en meny der for eksempel overskuddet av mat etter kveldens middag kan gjenbrukes på noe vis, enten som en del av noe som skal serveres dagen etter, eller at det gis videre til institusjoner eller andre som veldig gjerne vil benytte seg av den gode maten.

Når det gjelder svinn, har både arrangementsstedet og du som arrangør et ansvar. For å gjøre f.eks. matsvinnet så lavt som mulig, må du avklare forventet forbruk og lage en plan for hvor mye mat som skal lages (som du deler med arrangementsstedet). 

I tillegg bør du gjøre en avtale med arrangementsstedet om hvordan dere skal planlegge for å unngå svinn.

 

Godt arbeidsmiljø

At et arrangementssted er miljøvennlig, betyr også at det er bærekraftig. I den forbindelse er det mange arrangører som stiller som krav til arrangementssteder at de har alt på stell når det gjelder arbeidsmiljø. 

Et miljøvennlig arrangementssted er en bærekraftig arbeidsplass der medarbeiderne har det bra, og orker å jobbe over lengre tid.

Når arrangementsstedet er en bærekraftig arbeidsplass, bidrar det til økt tilfredshet og høyere engasjement blant medarbeiderne på arbeidsplassen. Dersom de ansatte på f.eks. et hotell eller et kongressenter trives på jobb, vil det også være lettere å beholde kompetente medarbeidere. Dette vil i sin tur bidra til at kvaliteten på tjenestene de tilbyr, vil være høyere. Til syvende og sist gagner det deltakerne på arrangementet ditt.

 

2 bonustips

  • Dersom du ikke har arrangementet på samme sted som deltakerne overnatter – forsøk å ha hotellet og arrangementsstedet så nært hverandre som mulig, slik at deltakerne kan gå mellom overnattingsstedet og konferansestedet.
  • Velg et arrangementssted som har lademuligheter for elbil i nærheten.

Temaside: Din guide til mer bærekraftige arrangementer

 

Miljøvennlige arrangementssteder trekker det lengste strået

Dersom du velger et arrangementssted som innfrir miljøkravene og -kriteriene vi lister opp i dette innlegget, gjør du et godt og trygt valg. 

Viktigheten av å være et miljøvennlig arrangementssted illustreres godt av følgende faktum: Dersom alle grunnleggende kriterier er like ellers, kan det stedet som blir valgt til slutt, fort være det som har den mest miljøvennlige profilen eller lager minst avtrykk etter endt arrangement.

Har du ikke tid eller ressurser selv til å finne et miljøvennlig alternativ til ditt neste arrangement? Be oss i Proviso om hjelp.

 

New call-to-action