Enkel og trygg betalingsløsning sikrer inntektene

Betalingsløsning

Store arrangementer genererer store inntekter,
som ofte er tidkrevende og komplisert å kreve inn.

Faktureringen går helt av seg selv!

Ville det ikke vært fint om all fakturering gikk helt automatisk? Og at alle har betalt før arrangementet starter ...

For de som har arrangementer hvor det koster penger å delta, kan det være snakk om store beløp som skal samles inn. Mange fakturerer fortsatt "manuelt", ved at de henter informasjon om deltakere fra et oppdatert Excel-ark eller internt CRM-system inn i økonomisystemet når all informasjon er oppdatert og klar. Dette innebærer mye arbeid og mange feilkilder, og det går ofte lang tid før faktura blir sendt. Med Proviso sin betalingsløsning sikrer du at alle deltakerne får riktig faktura med én gang og (hvis du ønsker det) faktisk har betalt før arrangementet starter.

roi-arrangementet

Elektronisk faktura, faktura på e-post, Vipps eller kredittkort?

Du bestemmer hvordan du vil at deltakerne skal betale, og om de skal betale med én gang eller på et senere angitt tidspunkt.

Du kan enten ta betalt fra deltakerne idet de registrerer seg (kredittkort eller Vipps), eller du kan generere fakturaer og sende disse ved registrering eller på et senere angitt tidspunkt. Fakturaen blir da sendt på e-post eller elektronisk (EHF). Du definerer selv betalingsbetingelser. Innbetalinger blir automatisk oppdatert hver dag, slik at du enkelt kan følge med på oppdaterte innbetalinger.

 

betalingsmåter

Alle endringer oppdateres løpende

Endringer gjort av deltaker (eller arrangør) underveis blir fanget opp, og kreditnota og ny faktura blir sendt automatisk. 

Gjør deltaker en endring underveis, som genererer mer eller mindre å betale, blir automatisk tidligere faktura kreditert og ny faktura sendt. 

Er det én person som skal betale for flere deltakere, benyttes gruppepåmelding, og det vil ble sendt en samlet faktura til den som bestiller.

De som ikke betaler i tide, får automatiske betalingspåminnelser. Slik har du hele tiden full kontroll på økonomien og hvem som har betalt og ikke.

Gode og detaljerte rapporter gjør at du kan dele informasjonen med andre involverte samarbeidspartnere eller med egen økonomiavdeling.

Trenger du fakturadataene også inn i regnskapssystemet, kan dette enkelt integreres.

Lurer du på noe om betalinger mens du er på farten, får du også tak i alle oppdaterte tall via bruker-appen. Derfra kan du også enkelt sende faktura på nytt hvis det trengs.

betaling 2
...

Trenger du bedre kontroll på arrangementsplanleggingen?

Prøv Proviso kostnadsfritt i 14 dager, og få full oversikt!

PRØV GRATIS I 14 DAGER