Enkel og trygg betalingsløsning sikrer inntektene

Betalingsløsning

Store arrangementer genererer store inntekter,
som ofte er tidkrevende og komplisert å kreve inn.

betaling

Ville det ikke vært fint om alle deltakerne hadde betalt før arrangementet ditt starter? Uten at du trenger å gjøre noen ting!

For de som har arrangementer hvor det koster penger å delta, kan det være snakk om store beløp som skal samles inn. Mange fakturerer fortsatt "manuelt" ved å hente informasjon om deltakere fra et oppdatert Excel-ark eller internt CRM-system inn i økonomisystemet når all informasjon er oppdatert og klar. Dette innebærer mye arbeid og mange feilkilder, og det går ofte lang tid før faktura blir sendt. Med Proviso sin betalingsløsning sikrer du at alle deltakerne får riktig faktura med én gang og (hvis du ønsker det) faktisk har betalt før arrangementet starter.

Du kan enten ta betalt fra deltakerne idet de registrerer seg (kredittkort), eller du kan generere fakturaer og sende disse ved registrering eller på et senere angitt tidspunkt. Fakturaen blir da sendt på e-post eller elektronisk (EHF). Du definerer selv betalingsbetingelser, og innbetalinger blir automatisk oppdatert hver dag.

Gjør deltaker en endring underveis, som generer mer eller mindre å betale, blir automatisk tidligere faktura kreditert og ny faktura sendt. 

Er det en person som skal betale for flere deltakere benytte gruppepåmelding, og det vil ble sendt en samlet faktura til den som bestiller.

De som ikke betaler i tide, får automatiske betalingspåminnelser. Slik har du hele tiden full kontroll på økonomien og hvem som har betalt og ikke.

Gode og detaljerte rapporter gjør det mulig enkelt å dele informasjonen med andre involverte samarbeidspartnere eller med egen økonomiavdeling (uten at de trenger tilgang til Proviso).

Trenger du fakturadata også inn i regnskapssystemet, kan dette enkelt integreres.