Skip to main content

Du skal lage et arrangement med mange deltakere – og du vet hva det innebærer: Mye ekstra arbeid, timevis med tidkrevende planlegging og mange detaljer å holde styr på.

Heldigvis finnes det et verktøy som gjør jobben enklere og mer oversiktlig, og som kan halvere tiden du må bruke. Et påmeldingssystem.

Spørsmålet er: Når vet du at bedriften din trenger et profesjonelt påmeldingssystem? Sagt på en annen måte, når er det lurt – og lønnsomt – for bedriften å investere i et slikt system?

Kjenner du deg igjen i noen av de 10 punktene under, er det mye som tyder på at din bedrift trenger et slikt system.

10 sikre tegn på at din bedrift trenger et påmeldingssystem 

1. Den eller de som tar seg av planleggingen og gjennomføringen, har egentlig ikke arrangementer som ansvarsområde

Skal man lykkes med å planlegge og gjennomføre arrangementer som skiller seg ut i mengden og huskes, bør man ha miksen av erfaring, faglig kompetanse og de rette personlige egenskapene. Ofte blir personer uten alle disse kvalifikasjonene satt til å lage arrangementer. Resultatet blir da gjerne ikke optimalt. 

Kanskje blir det til stadighet din oppgave å lose bedriftens arrangementer i havn, selv om timeplanen er full nok fra før. Det kan gå ut over de andre arbeidsoppgavene du har, eller viktige detaljer kan bli oversett. 

Og hva hvis personen som har fått ansvaret, blir syk eller borte? Hvor finner de som skal ta over, oppdatert og korrekt informasjon?

2. Dere har minst ett stort eller flere små arrangementer i året

Du setter sikkert i gang med planleggingen av dine arrangementer og møter flere måneder i forveien. Har du minst ett stort eller flere små arrangementer årlig, vil det altså gå med mye tid hver måned ... noe du kanskje ikke har mulighet til i din allerede travle arbeidshverdag. 

3. Dere har arrangementer med mange variabler og stort informasjonsbehov

Jo mer informasjon dere trenger fra deltakerne (parallellsesjoner, deltakerkategorier og deltakeravgift), desto mer komplisert vil logistikk og rapportering bli. Her kan et påmeldingssystem forenkle og effektivisere arbeidet og sikre at arrangementet blir vellykket.

4. Dere investerer mye penger og tid i arrangementer

Når bedriften først har bestemt seg for å investere tid og penger i et arrangement, er det viktig å få god avkastning og ha kontroll på kostnadene. Det må settes opp et realistisk budsjett i forkant, og dette må følges opp hele veien frem til arrangementsdagen. 

Kanskje har dere “early bird”-priser, rabatter, etc. som skal fordeles, eller eksterne leverandører som skal ha utbetalinger underveis. Da kan det være viktig å få inn betaling fortløpende uten å måtte bruke masse tid og krefter på å følge opp. 

5. Møter og arrangementer er en viktig del av markedsplanen deres

Møter og arrangementer er en viktig del av markedsføringen og merkevarebyggingen for mange bedrifter. Dessuten er det en utmerket arena for å dele kunnskap om egne produkter og tjenester. Nettverksbygging er en avgjørende del av ethvert arrangement.

Ved å bruke et nettbasert påmeldingssystem blir det enklere å planlegge og gjennomføre et profesjonelt og vellykket arrangement, slik at markedsføringsverdien blir enda større. 

Med et profesjonelt påmeldingssystem vil du også kunne få en fiks ferdig kurskalender/kursportal som gjør det mye enklere å publisere dine kurs og arrangementer. Dette gir både deg og deltakerne dine bedre oversikt. 

6. Dere sliter med å få nok deltakere

En av de største utfordringene for arrangører er å markedsføre arrangementet og få nok deltakere. Mange nok deltakere på arrangementet er en forutsetning for å lykkes, med hensyn til både deltakeropplevelse, markedseffekt og økonomisk resultat. 

Det går bort unødvendig mye tid på manuelle prosesser og dobbeltarbeid når dere lager arrangement, slik at dere har mindre tid på å teste ut ulike promotiltak, forberede et godt faglig innhold og underholdning som trekker deltakere, og gjøre nødvendige justeringer underveis.

7. Dere betaler en formue i no show-gebyr

Når dere skal avholde arrangement, sliter dere med å følge med på hotellenes avbestillings- og reduksjonsfrister, og ender derfor opp med å betale masse penger i no show-gebyrer (altså at en garantert reservasjon ikke kanselleres/reduseres innen fristen, og at gjesten eller bedriften blir fakturert for opprinnelig bestilling).

Ved å bruke et påmeldingssystem får dere hjelp til å unngå eller redusere no show-gebyr

8. Dere tar i mot deltakerne med navnelister på papir

Bruker dere fortsatt navnelister på papir som dere krysser ut når deltakerne kommer? Og forhåndstrykker dere navneskilt som dere legger utover et langt bord? Da har dere kanskje opplevd følgende scenario: Deltakerne på arrangementet ditt blir møtt av lange køer av utålmodige folk – mens arrangørstaben småstresset står og blar i printede lister på leting etter navn. 

Frustrasjonen hos de oppmøtte stiger et hakk for hvert minutt som går, spesielt hvis navnet ikke engang finnes på listen ... Køen blir lengre og lengre. Og totalopplevelsen av arrangementet går på en smell allerede i startgropa. 

Den tradisjonelle innsjekkingsprosessen kan være stressende og tidkrevende for både arrangør og deltakerne. 

I dag finnes det mye enklere løsninger, som gjør innregistreringen av deltakerne til et hyggelig første kontaktpunkt. 

9. Dere taster inn informasjon manuelt (og dobbelt) når dere fakturerer deltakerne

Når dere skal fakturere deltakerne, taster dere informasjon om deltakerne manuelt inn i økonomisystemet. Gjerne lenge etter at arrangementet har vært. Håndteringen av deltakeravgiften blir dermed unødvendig komplisert, slik at det stjeler tid og ressurser i en travel tid.

Med et påmeldingssystem slipper dere det manuelle (og helt unødvendige) dobbeltarbeidet med å registrere samme informasjon inn i regnskapssystemet for å fakturere deltakerne.

10. Dere får ikke alltid (like gode) tilbakemeldinger

Ting blir sjelden perfekt på første forsøk. Kanskje går det ikke så bra på andre forsøk heller. Jungeltelegrafen går raskt, og dårlig omtale kan gjøre skade på omdømmet og brandet. 

Men hvorfor risikere å utsette deltakerne for mindre gode arrangementer og risikere dårlige tilbakemeldinger, når du kan få et vellykket resultat ved å ta i bruk et system som gjør prosessen effektiv og trygg for alle involverte? 

Et påmeldingssystem gjør det dessuten enklere å få tilbakemeldingene dere trenger for å gjøre ting bedre, slik at neste arrangementet lykkes i enda større grad. Som arrangør er det nemlig stort sett de positive tingene man får høre om. De negative får man ofte ikke beskjed om før de blir spredd videre til andre.

Derfor er det viktig å få fanget opp kritiske tilbakemeldinger, både for å bli bedre og for å “stoppe” buzzen fra de som er veldig misfornøyde. Med et profesjonelt påmeldingssystem kan du enkelt sende ut tilpasset evaluering til alle fremmøtte deltakere.

Kjenner du igjen din bedrift i noen av punktene over? 

I så fall kan det å ta i bruk et godt nettbasert påmeldingssystem være løsningen for arrangementene dere lager.

Velg en leverandør du kan stole på, som tilbyr god oppfølging og brukerstøtte, og som du kan inngå et langsiktig samarbeid med.

Er dere avhengig av ÉN person for å ha oppdatert oversikt over arrangementet?

Hvor mange i bedriften din er det som sitter med ansvar for og oppdatert informasjon om arrangementer som skal gjennomføres?

Hvis svaret er én person, har hun eller han virkelig hendene fulle med å holde andre informert når arrangementet nærmer seg …!

Arrangementer er altfor viktig, og altfor ressurskrevende, til å overlates til én eneste person. Derfor bør du bruke et system som gjør det enkelt å involvere flere i planleggingsprosessen.

Har medarbeideren din superheltkrefter …?

Dagen nærmer seg, og den ene arrangementsplanleggeren din setter inn høygiret. Det er mange parter som trenger oppdatert informasjon:

 • Arrangementsstedet – trenger antall deltakere for å kunne lage riktig oppsett
 • Matleverandører – trenger både antall og må vite om eventuelle mathensyn
 • Økonomiavdelingen – trenger å vite om alle har fått faktura og betalt
 • Tekniske leverandører – har lyd- og bildeansvar og trenger å vite antall deltakere

… og listen fortsetter.

Ikke minst skal deltakerne – med sine ulike behov – tas hånd om hele veien inn mot arrangementsdagen.

Hva om den ene personen hos dere fortsatt gjør oppdateringer manuelt, med e-poster og Excel-ark? Ja, da er det mye å passe på og rekke over! For normalt renner det inn med endringer de siste dagene før et arrangement, hvis det er mange deltakere. 

 • Noen kommer før de hadde tenkt, og trenger kanskje en ekstra overnatting. 
 • Noen vil ha med seg noen. 
 • Noen har glemt å melde fra at de a) kommer litt senere, b) trenger transport, c) har matønsker, d) har blitt syke og sender en annen. 

… og mye, mye mer.

Med mindre medarbeideren din bærer superheltkappe, kan jeg garantere én ting: Hun eller han har ikke full oversikt og kontroll i en slik arbeidssituasjon. 

Og tenk – grøss og gru – om denne personen blir utilgjengelig rett før arrangementsdagen. (Selv superhelter kan bli syk eller trenge ferie!)

Hvordan skal du da få fanget opp endringer og få all nødvendig informasjon til å flyte mellom de ulike aktørene?

Les også: Slik kan flere jobbe med arrangementsplanleggingen

Løsningen: Bruk et påmeldingssystem

På arrangementer med mange deltakere er det helt nødvendig å bruke et online system som holder orden på alt du trenger. Med et system der du har alt av informasjon oversiktlig lagret, blir du ikke avhengig av noen andre internt for å finne/samle infoen du må ha.

 • All oppdatert og relevant informasjon om arrangementene ligger på ett sted, tilgjengelig for deg via internett, hvor enn du befinner deg – også via app, når du er på farten.
 • Endringer kan gjøres av deltakeren selv, eller av hvem som helst som har tilgang til systemet. 
 • Alle endringer ligger på ett sted, og det er enkelt å se at henvendelser er besvart.
 • Dersom hovedansvarlig for arrangementet blir utilgjengelig med sykdom eller annet fravær, kan hvem som helst andre hos dere logge på systemet og finne sist oppdaterte informasjon.

Mye lettere å involvere andre i arbeidet 

 • Hvis dere har flere som jobber med samme arrangementer, kan alle enkelt få tilgang og finne aller siste oppdaterte informasjon selv.
 • Du slipper stadig å måtte rapportere til andre underveis i planleggingsprosessen – nettopp fordi alt ligger tilgjengelig i systemet for de som måtte ønske å følge med på fremdriften.
 • Det er superenkelt å dele informasjon med andre involverte: Lag lenker med relevant deltakerinformasjon og send til de som trenger. Lenkene oppdateres automatisk, så den som er ansvarlig, slipper å hente ut oppdaterte Excel-filer og sende i hytt og vær hele tiden. 
 • Husk å ikke ta med mer informasjon enn nødvendig i lenkene. De som skal styre oppsett i salen, trenger f.eks. ikke informasjon om mathensyn og overnatting..
 • Siden systemet er online, vil du til enhver tid få 100 % oppdatert informasjon.

Les også: Sitter du alene med alt det praktiske på arrangementet ditt?

Har dere flere arrangementer i året? Spar masse tid og jobb

Hvis dere i løpet av året har ett stort arrangement eller flere små, starter dere da fra bunnen av for hver gang dere skal lage et nytt arrangement?

Det krever enormt mye tid og ressurser. Og det er rett og slett helt unødvendig.

 • Bruker du et påmeldingssystem, ligger alt av informasjon fra sist gang i systemet, klar til å brukes på nytt. Kopier alt fra sist gang, og bare juster litt på tekst, bilder og andre småting. 
 • Dette gir deg ikke bare mer tid til å forberede det faglige innholdet, det hjelper deg også med å få til “det lille ekstra” ... som gjør at deltakerne gleder seg til å komme tilbake på de neste arrangementene dere avholder.
 • Og dessuten: Arrangementene dine blir en snakkis i bransjen når du sørger for kvalitetssikring og profesjonalitet i alle ledd.

Tror du det bare er store bedrifter som bruker påmeldingssystem?

Når spørsmålet om påmeldingssystem kommer på bane, er det fort gjort å tenke følgende: 

“Påmelding og håndtering av deltakere, administrering av arrangementer – kan det virkelig være nødvendig med et eget system for å ta seg av dette? I så fall bør man vel ha mange og store arrangementer? Uansett er det sikkert altfor dyrt for vår lille bedrift …”

I realiteten er det nærmest motsatt: Når man ikke er så stor, og når man sitter med mye av ansvaret alene, da er det i hvert fall behov for god hjelp!

Uansett om bedriften din har 5, 50 eller 100 ansatte, så må dere lage arrangementer som skaper gode deltakeropplevelser og god avkastning for alle involverte.

For å få til dét er dere nødt til å jobbe systematisk hele veien, slik at tiden og ressursene blir utnyttet maksimalt. Den beste måten å jobbe effektivt med arrangementer på i dag, er å bruke et påmeldingssystem som er enkelt og brukervennlig. 

Men er det ikke bare større bedrifter som har behov for (og råd til) et påmeldingssystem? Slett ikke! La oss se nærmere på hvorfor også små og mellomstore bedrifter trenger et slikt system. 

Hvis dere oppfyller flere av følgende kriterier, bør dere bruke et påmeldingssystem selv om bedriften er liten, og selv om dere ikke har mange eller store arrangementer. 

8 gode grunner til at små og mellomstore bedrifter trenger et påmeldingssystem 

1. Dere har knappe ressurser og må få utnyttet disse best mulig

Jobber du i en liten eller mellomstor bedrift, er sannsynligheten stor for at dere ikke er særlig mange som har ansvaret for å planlegge og gjennomføre arrangementer. 

Kanskje er du til og med alene med alt det praktiske. I en slik situasjon er det ikke enkelt å spare tid og beholde kontrollen.

Derfor er det enda viktigere at dere bruker systemer og verktøy som sørger for at dere får utnyttet de knappe ressursene som er satt av til å håndtere arrangementer og deltakere.

Les mer: Sitter du alene med ansvaret for arrangementer i bedriften din?

2. Dere har problemer med å få mange nok påmeldte 

Siden dere jobber “manuelt” med arrangementer og derfor må gjøre mye dobbeltarbeid, går det bort unødvendig mye tid. Dermed får dere mindre tid på å gjøre det som kreves for å trekke deltakere: prøve dere frem med ulike markedsføringstiltak, forberede et godt faglig innhold og booke god underholdning, og dessuten gjøre justeringer underveis.

3. Dere taster inn informasjon manuelt (og dobbelt) når dere fakturerer deltakerne

Når dere skal fakturere deltakerne, taster dere informasjon om deltakerne manuelt inn i økonomisystemet – gjerne lenge etter at arrangementet har vært. Håndteringen av deltakeravgiften blir dermed unødvendig komplisert, slik at det stjeler tid og ressurser i en travel tid.

4. Dere må fremstå profesjonell som arrangør

De som melder seg på arrangementet ditt, stiller like høye krav til deg som arrangør som de gjør til en bedrift som har tilnærmet ubegrensede ressurser til rådighet. De forventer å følges opp og få sine individuelle behov ivaretatt hele veien. 

Hvis deltakerne opplever å bli dårlig håndtert underveis og får en dårlig opplevelse mens arrangementet pågår, så tenker de ikke “Ja, men det er jo forståelig – dette er tross alt en liten bedrift, der kanskje bare én person sitter med ansvaret for arrangementet”.

Tvert imot vil de måle deg opp mot de mest erfarne og profesjonelle arrangørene i markedet. Kommer du til kort, velger de sannsynligvis et annet arrangement neste gang.

Derfor er det minst like viktig for små og mellomstore bedrifter å fremstå som en profesjonell arrangør. 

5. Dere får mange unødvendige utgifter og taper ofte penger når dere lager arrangement

Uten et godt system for påmelding og håndtering av deltakere kan det bli veldig dyrt.

 • Dere klarer ikke å tilpasse riktig antall deltakere til arrangementsstedet og ender opp med å bestille altfor mye mat og drikke. 
 • Noen ganger melder deltakere seg av arrangementet, fordi dere ikke får fanget opp viktige detaljer om dem og/eller ikke får svart på ting de spør om. 
 • Dessuten sliter dere med få samlet inn alle inntektene fra arrangementet på grunn av trege betalere.

Her kan du lese mer om hvorfor et nettbasert påmeldingssystem kan spare deg for betydelige utgifter når du lager arrangement. 

6. Du har egentlig ikke arrangementer som ansvarsområde

Blir du ofte satt til å lage arrangementer i bedriften, selv om det egentlig ikke er ansvarsområdet ditt?

Du har kanskje ikke lyst, tid eller de rette kvalifikasjonene til å bruke særlig mye tid på dette. Kanskje vet du ikke hvor du skal starte for å komme i mål med arrangementet du har fått ansvaret for.

Det stjeler altfor mye tid og kapasitet fra alle de andre oppgavene du har ansvaret for, og det er vanskelig å holde styr på alle detaljer. 

Med et påmeldingssystem bruker du mye mindre tid og tankevirksomhet på alt det praktiske du må huske på, og du kan fokusere på å skape best mulig innhold og opplevelser for deltakere og samarbeidspartnere.

7. Bedriften er veldig sårbar dersom noen blir syk eller borte

Se for deg at du er midt i den hektiske innspurten før arrangementet. Du har en drøss med e-poster her og der, og ditt eget system med regneark, huskelister lagret på PC-en og notater skriblet ned på post-it-lapper. Så blir du syk og må være borte fra jobb, og noen andre internt må plutselig ta over planleggingen og deltakerhåndteringen når arrangementet nærmer seg.

Finner de raskt oppdatert og korrekt informasjon samlet på ett sted, eller blir det krise? Hvor mye tid og energi må du bruke på å hjelpe dem med å få oversikt?

Bruker du et påmeldingssystem, har du alt samlet på ett sted, og det er mulig for andre å ta over dersom du som sitter på all informasjon, blir syk eller borte når arrangementet nærmer seg. 

Ikke minst er det mye enklere å dele informasjon direkte med eksterne hjelpere hvis det trengs, uten at du hele tiden må oppdatere med siste informasjon.

Les også: Tror du et påmeldingssystem er for dyrt?

8. Du bruker mindre tid på å lage neste arrangement

Starter du praktisk talt fra bunnen av hver gang du skal begynne med et nytt arrangement? Det betyr at du bruker mye unødvendig tid og kapasitet. 

I stedet bør du ha all informasjonen fra sist liggende klar til bruk, i et brukervennlig og oversiktlig system. Ingen trenger å lete etter gammel informasjon eller hva som ble gjort sist.

Et påmeldingssystem sparer deg for masse tid og jobb – du kan rett og slett “kopiere suksessen” fra sist, med fiks ferdig struktur og lagrede workflows og oppsett. 

Hva om noen har sluttet siden arrangementet dere avholdt i fjor? Uten et system som samler alt på ett sted, må du begi deg ut på “leteaksjon” i gamle permer eller e-poster. Arbeidsdagene går fort med i dét dragsuget …!

Påmeldingssystemet dere velger, må være fleksibelt

Det kommer stadig flere påmeldingssystemer på markedet, men ikke alle er like brukervennlige og fleksible. Dette betyr at enkelte systemer gir deg mindre nytteverdi enn du får med andre systemer.

Hele poenget med å ta i bruk et påmeldingssystem er å gjøre det enklere for deg og teamet ditt å planlegge og gjennomføre møter og arrangementer. 

Et godt påmeldingssystem skal ha løsninger som kan skreddersys etter behovene dere har, slik at alle som jobber med arrangementet internt, enkelt kan bidra og jobbe selvstendig.

Før du inngår en langsiktig avtale med en leverandør av et påmeldingssystem. er det derfor viktig at du avklarer hvor fleksibel løsningen i realiteten er. 

Et virkelig godt påmeldingssystem må være fleksibelt på tre ulike områder:.

1. Systemet må være tilpasset bedriftens bruksbehov

I en verden som stadig endrer seg, noen ganger gradvis og noen ganger over natten, er det viktig å velge digitale systemer og leverandører som evner å tilpasse seg svingninger i markedet. 

Med et fleksibelt påmeldingssystem behøver du aldri å betale for mer enn du trenger. Du kan skalere volum opp eller ned, slik at du ikke trenger å si opp avtalen, men fortsatt har tilgang til det du trenger.

Dessuten har du alltid fleksibilitet med hensyn til å kjøpe moduler etter hvert som bruken utvides. Kanskje trenger du ikke all funksjonaliteten ved oppstart, men ønsker å bli litt kjent i systemet før du kjøper full pakke. F.eks. kan du starte med “Basic” og kjøpe deg opp etter hvert, eller du kan legge til tilleggsmoduler ved behov. 

Eller så kan du plukke akkurat det innholdet du trenger fra alle versjonene, og så setter leverandøren sammen en løsning med en pris per deltaker.

2. Systemet må være tilpasset markedsbehovet

Møte- og arrangementsmarkedet forandrer og utvikler seg hele tiden. Et påmeldingssystem som skal dekke behovene dine og gi god brukeropplevelse også fem–ti år frem i tid, må derfor utvikles og oppgraderes fortløpende, i takt med utviklingen generelt og ønsker fra markedet. 

Dette forutsetter at leverandøren er godt orientert om de endringer og krav som kommer fra markedet fremover.

Et fleksibelt påmeldingssystem betyr at dere kan vokse sammen med leverandøren, slik at dere ikke trenger å bytte til et nytt system når virksomheten vokser og behovene endrer seg.

Les også: 9 tips til å finne riktig påmeldingssystem til ditt arrangement

3. Systemet må være tilpasset deg som bruker

Det viktigste nivået av fleksibilitet er at systemet er fleksibelt å bruke, slik at et arrangement / håndtering av deltakerne enkelt kan tilpasses akkurat ditt arrangement (mht. maler, felter på påmeldingsskjemaer, designmuligheter, etc). 

Arrangementer er forskjellige, og deltakerne har ulike behov. Det er viktig å ta hensyn til dette. Noen arrangementer er enkle og bare å melde seg på (frokostseminar/webinar), Andre er derimot mer komplekse, med hotellbestilling hvor man f. eks. selv kan bestemme hvem man skal dele rom med, og at fakturaen skal deles på de som deler rom. 

Det kan være ulike kategorier og ulike aktiviteter per kategori. Ulike grupper skal kanskje se ulike ting på sitt påmeldingsskjema, eller det kan være viktig at ikke alle ser hverandres valg.

Et fleksibelt påmeldingssystem kan enkelt benyttes fra både PC og mobil. Dermed er du ikke avhengig av å sitte på kontoret for å være oppdatert på detaljer og deltakerinformasjon, eller for å få gjort nødvendige utsendelser hvis det er noe som haster.

Når du er på farten eller hjemme, er det fint om det finnes en app du likevel kan benytte både for å følge med på påmeldinger og betalinger, og for å kommunisere enkelt med deltakere der og da. Hvor enn du befinner deg, kan du følge med på oppdatert informasjon via mobilen og gjøre de mest nødvendige utsendelsene direkte fra denne.

Hva med hjelp og oppfølging fra leverandøren?

Et fleksibelt påmeldingssystem gir deg full tilgang til et supportteam som alltid er der for deg med rask og kyndig hjelp når du trenger det. Når man planlegger og gjennomfører arrangementer, er det avgjørende at man lett kan kontakte support når behovet oppstår.

Les mer: Får du den supporten du fortjener?

I den travle perioden inn mot arrangementet, når du løper fra møte til møte uten å være særlig mye innom kontoret, er det ikke alltid at du har tid til å produsere og følge opp alt selv. Også her kan et fleksibelt påmeldingssystem hjelpe deg – leverandøren av systemet kan nemlig bruke det på dine vegne.

Er det veldig dyrt med et påmeldingssystem?

Hva med prisen på et påmeldingssystem, den må vel være høy? Nei, det trenger den ikke å være. Et godt påmeldingssystem er fleksibelt, noe som betyr at du ikke trenger å kjøpe mer enn du trenger. 

De fleste leverandører har også gode skalerbare løsninger, slik at du ikke betaler for mer enn det du faktisk bruker.

Les mer: Tror du et påmeldingssystem er for dyrt?

Oppsummert

Med et system der du har alt av informasjon om bedriftens arrangementer oversiktlig lagret, slipper du å være avhengig av noen andre for å finne/samle infoen du må ha. 

Du slipper dessuten å måtte ha alt lagret manuelt på e-poster og diverse regneark, som kan vise seg å være utilgjengelige akkurat når du trenger det som mest.

Samarbeidet flyter bedre, det blir færre misforståelser og mindre feilkommunikasjon, og sjansen er større for at arrangementene blir akkurat så vellykket som du ønsker. Og på sikt blir du enda mer konkurransedyktig i forhold til alle de andre aktørene du kniver om deltakere med.

Du slipper å være avhengig av én eneste person for å ha kontroll på arrangementsplanleggingen – Resultatet blir bedre, både for bedriften din og for alle deltakerne og samarbeidspartnerne dine.

Du trenger ikke ha mange eller store arrangementer, eller være en stor bedrift, for å få nytte av et påmeldingssystem – Har du ett stort eller noen faste litt mindre arrangementer, vil du uansett kunne spare mye tid og penger på å bruke et påmeldingssystem. Det er avgjørende at alle kan gjøre ting mest mulig effektivt, spare tid (og penger) og følge opp deltakerne på best mulig måte. 


De beste påmeldingssystemene er fleksible – De forenkler jobben din og gir deg trygghet på at alt går som planlagt, slik at du kan senke skuldrene og nyte både planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Samtidig skal systemet kunne gi deg støtte når du trenger det midt oppi en travel tid.

New Call-to-action