Enkelt for arrangør å følge de nye GDPR reglene

GDPR og personvern

Alle som gjennomfører arrangementer og samler inn personopplysninger må forholde seg til nye regler 
proviso_gdpr

Proviso systemet er tilrettelagt med ny og oppdatert funksjonalitet for å tilfredsstille de nye GDPR reglene som trådte i kraft 1. juli 2018.

 • Samtykke fra deltakere
  • Enkle arrangementer, automatisk samtykke ved registrering
  • Utvidet samtykke ved behov for å samle inn og bearbeide mer data for ett arrangement
  • Ekstra samtykke for å beholde dataene og bruke disse videre i annen relevant oppfølging
 • Mulighet til å slette og/eller anonymisere deltakerinformasjon
 • Hente ut rapporter med samtykker gitt i Proviso for å oppdatere eget CRM, evt. integrere Proviso med eget CRM for å automatisere samtykker.
 • Databehandleravtale mellom alle involverte
 • Strengere rutiner og nye interne retningslinjer