Skip to content
1 min lesetid

Er konferanser og møter en unødvendig kostnad?

Featured Image

Konferanser og møter sees ikke lenger på som en unødvendig kostnad, men som en strategisk investering. For de fleste handler det om forretninger eller kompetanseheving for å bevege seg selv, sine ansatte og kundene fremover.

For det er det det handler om. Tydelige mål, bevisstgjøring og forståelse av arbeidet som må legges ned. Og det koster tid og penger, det kommer man ikke utenom! Nøkkelen ligger åpenbart i å holde kostnadene på riktig nivå og veie dette opp mot verdien av mål som er satt.

Mange initiativtakere og arrangører er bevisst på hva de ønsker å få ut av sitt arrangement, enten det er å øke salget, styrke omdømme/merkevare eller å skape engasjement. Men ikke alle er like bevisst på dette.

 

Hva ble utbyttet av møtet eller konferansen? Ble målet innfridd?

  • Ble arrangementet en «snakkis» blant deltakerne?
  • Fikk dere noen nye kunder i etterkant?
  • Ble kompetansenivået hevet?
  • Ble det en positiv effekt på omdømmet?

Husk at målene bør være konkrete, realistiske og målbare!

Et godt tips her kan være å informere tydelig til alle deltakere på arrangementet at de vil få en elektronisk evaluering i etterkant. Dette er en fin måte å fange opp alle innspill fra deltakere på (også fra de som ikke er så glad i å snakke i plenum). Det er ofte disse som sitter på svarene.

Hvis noen av målene er mer langsiktige, er det enkelt å sende flere undersøkelser til de samme deltakerne på et senere tidspunkt, for å se om utviklingen går i retning av målene.

 

Les også: 5 feil du bør unngå når du arrangerer en konferanse

 

e-bok: et vellykket bedriftsarrangement

Abonner på nyhetsbrev

New call-to-action