Skip to main content

Enten det er snakk om et stort eller lite arrangement, er invitasjonsteksten et lite, men avgjørende element. Når du sender ut en profesjonell invitasjon gjennom Proviso sitt smarte påmeldingssystem, vil teksten som regel være mottakers første innblikk i arrangementet.

Som arrangør er ditt fremste mål at så mange som mulig av de inviterte skal dukke opp – enten det er snakk om et digitalt eller fysisk arrangement. Dersom invitasjonen er kjedelig eller ikke får frem hvorfor man bør delta, blir gjerne oppmøtet dårligere enn forventet.

Slik lykkes du med invitasjonsteksten din

Om invitasjonen til arrangementet skal røre ved mottakerens nysgjerrighet eller gi lyst til å delta, må teksten først og fremst tilpasses målgruppen. Se gjerne gjennom noen eksempler på tekst til invitasjoner, og lær deg mer om hvordan ulike invitasjoner bør bygges opp.

Det er blant annet lurt å sørge for at invitasjonsteksten har appell, og at den oppleves som relevant for mottakeren. Samtidig er det selvfølgelig viktig at teksten tydelig formidler når og hvor arrangementet skal finne sted. 

Om du lykkes med å kombinere praktisk og interessant informasjon, er du allerede langt på vei til å lage en vellykket invitasjon. Her er noen tips du bør ha i bakhodet:

  • Vær kortfattet
  • Innled ved å rette deg direkte til mottaker
  • Husk å informere om sted og tid
  • Gi informasjon om hva arrangementet går ut på
  • Forklar mottaker hva vedkommende får ut av deltakelsen
  • Ikke glem å informere om eventuell kleskode eller annen praktisk informasjon
  • Formuler deg på en måte målgruppen forstår 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

 

Skreddersydd invitasjonstekst er klart best

Dersom man mottar en invitasjon til et arrangement der teksten bærer preg av å være masseutsendt, vil man gjerne ikke oppfatte den som spesielt interessant.

Om teksten i invitasjonen er veldig «A4», er det heller ikke sikkert at mottaker opplever det som spesielt viktig eller nødvendig å delta. Skal du tiltrekke deg ukjente eller nye deltakere, må du fremheve fordelene ved å delta på arrangementet.

Skal du for eksempel invitere til et kurs, er det viktig at mottaker får vite nøyaktig hvilke fordeler dette kurset vil gi hen. Hva kan man lære mer om på kurset, og hvorfor vil denne kunnskapen være nyttig å ha?

 

Tekst til nettsider for arrangementer er også viktig

Dersom du har en nettside for arrangementer, er det også viktig at du i nettsideteksten fremhever fordelene ved å delta. Presenter gjerne fordelene i oversiktlige og lettleste punktlister, slik at informasjonen ikke forsvinner i et kaos av ord.

Gjennom Proviso kan du enkelt sette opp nettsider for arrangementene dine, noe som gjør det lett å komme i gang. Om du kombinerer dette med velformulert og tydelig tekst, er det vanskelig å mislykkes.

 

Trenger du hjelp med tekst til dine Proviso-invitasjoner?

Gjengen i Proviso har dyrebar kompetanse innen påmeldingssystemer for arrangementer, og tilbyr en førsteklasses plattform for alle bedrifter som ønsker å arrangere kurs eller lignende. Her kan du lage profesjonelle og målrettede invitasjoner med noen tastetrykk.

Dersom du har behov for skreddersydde invitasjoner, bistår Din Text deg med tekst av høy kvalitet. 

Kom i gang med invitasjoner til dine arrangementer, og se hvor enkelt det kan gjøres!

New Call-to-action