Skip to main content

Som arrangør kan du nå ta i bruk hurtigtesting og koronasertifikat for å øke antall deltakere på dine arrangementer. Trenger du råd, veiledning og/eller hjelp til å koordinere de riktige ressursene, kan Proviso bistå deg. 

Vi er nå på trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan, og det innføres koronasertifikat for innenlandsbruk. Helsedirektoratet har etablert en ordning der private testtilbydere kan tilby gratis hurtigtest til personer som trenger negativ test for å få grønt koronasertifikat, slik at disse kan delta på større arrangementer innenlands i Norge.

Ansvarsområdene og bestemmelsene rundt denne ordningen er relativt omfattende, og vi i Proviso har brukt mye tid på å sette oss inn i regelverket. 

Dersom dere etter å ha lest nedover fortsatt synes dette er komplisert og litt skummelt å ta ansvaret for selv: Proviso bistår bedrifter med råd og veiledning samt  koordinering av de riktige ressursene.

I dette innlegget får du vår tolkning av de viktigste kravene og reglene.

 

Hva gir grønt koronasertifikat?

For at koronasertifikatet skal vise grønt, må den som innehar sertifikatet, være beskyttet eller ha negativ test som ikke er eldre enn 24 timer. Også barn og unge (inkludert babyer) må testes eller ha gyldig koronasertifikat på arrangementer som setter dette som et kriterium for å delta. 

 

Skal du gjennomføre arrangementet med eller uten koronasertifikat? 

Som arrangør må du først og fremst ta stilling til om du vil gjennomføre arrangementet MED eller UTEN koronasertifikat. Bruk av koronasertifikatet gjør at du kan ha flere deltakere. Men med flere deltakere stilles det også flere krav til gjennomføringen…!

Hva med å teste deltakere idet de ankommer?

Det vil alltids dukke opp påmeldte som ikke har fått testet seg i forkant. For å ivareta disse kan du velge å tilby “test i døren”. Arrangør må selv finne riktig leverandør og organisere selve testingen og koordineringen rundt dette.

 

Hva er ditt ansvar som arrangør?

For å sikre at deltakere får mulighet til å skaffe seg koronasertifikat på bakgrunn av negativ hurtigtest, bør du som arrangør inngå avtale med én eller flere private testtilbydere

Det finnes en rekke ulike tilbydere av hurtigtesting, så gjør en grundig undersøkelse blant disse. Prat med aktører for å finne den som kan levere både tester og ta med nødvendig utstyr til testingen (mobil teststasjon eller telt, dersom man ikke har andre tilgjengelige og godkjente lokaler). 

Det er viktig at du registrerer og sender prøvesvaret umiddelbart. Sertifikatet blir ikke tilgjengelig før prøvesvaret er sendt inn. 

For å unngå køer og ansamlinger bør testing gjennomføres i god tid i forkant av arrangementet, men ikke tidligere enn 24 timer før. Grønt sertifikat basert på test varer kun i 24 timer. Hvis det er et større arrangement med mange deltakere, er det lurt å tilby timebooking for å unngå opphoping av mennesker, i tillegg til en drop-in-stasjon. 

Avklar også om testtilbyderen lagrer prøvesvarene i Helsenorge eller ikke. 

Her finner du lenken til en liste med private testtilbydere. Disse har fått vederlagsfrie hurtigtester fra Helsedirektoratet til testing for koronasertifikat.

Ta i tillegg en runde internt, for å avklare eventuelle juridiske forhold som vil spille en rolle i denne settingen.

NB! Det er viktig at du som arrangør har en tydelig plan på håndteringen av eventuelle personer som tester positivt. Blant annet: Hvem håndterer dem? Hvor skal de sendes for å avlegge en PCR-test? Hvordan skal disse tranporteres til teststedet for PCR-test dersom de selv ikke har eget fremkomstmiddel? Hvem skal stå for kostnader rundt transport og PCR-test?

 

Hvorfor tilby hurtigtesting i forbindelse med ditt arrangement?

Som arrangør i disse dager er det utvilsomt ikke noe annet enn det å avholde møter og arrangementer under trygge rammer som har høyeste prioritet. Ved å tilby hurtigtesting i forkant av arrangementet vil du som arrangør 

 1. Vise at dere tar smittevern på alvor, og tilrettelegger for gjennomføring av arrangementet i så trygge omgivelser som mulig mht. smittevern. 
 2. Få mulighet til å øke antall deltakere/publikum.
 3. Gjøre det enkelt for deltakerne å få utført testen uten for mye logistikk. 

Som arrangør kan du ikke pålegge en person med grønt koronasertifikat å avlegge ny test, men du kan oppfordre alle – uavhengig om de allerede har grønt sertifikat eller ikke – til å ta test, for å forhindre ​​asymptomatisk smitte. Selv fullvaksinerte personer kan nemlig være smittebærere (asymptomatisk smitte betyr at en antatt frisk person er smittebærer).

 

Hvordan fungerer kontroll av koronasertifikat i praksis?

Koronasertifikat skal verifiseres ved innsjekk på arrangementet. Personer uten gyldig sertifikat eller annen gyldig dokumentasjon skal avvises. 

Husk at god informasjonsflyt er nøkkelen her. Dere bør sikre at deltakere på forhånd er kjent med kravet om gyldig koronasertifikat og mulighet for å ta hurtigtest hos en godkjent testtilbyder, eller om arrangør tilbyr testing på stedet.. Negativ koronatest sidestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom.

NB: Det er ikke tillatt å ta ekstra betalt i form av økte billettpriser eller annet i forbindelse med testing for koronasertifikat.

 

Tre viktige ansvarspunkter

 

1. Dere må bruke app for kontroll av koronasertifikat

Når dere benytter koronasertifikat på arrangementet, må dere bruke appen “Kontroll av koronasertifikat". Appen er eneste godkjente metode for kontroll av QR-kode på skjerm og papirutskrift. 

Nedlasting:

Viktig: Sett dere på forhånd inn i hvordan appen fungerer. Her finner du brukermanual (PDF) og feilsøkingsguide (PDF) for appen.

Det er i utgangspunktet enkelt å kontrollere koronasertifikat, men for å hindre kø og sammenstimling må dere sørge for å ha tilstrekkelig mannskap tilgjengelig. Sørg dessuten for at disse har fått øve på å kontrollere sertifikater og behersker appen før deltakerne møter.

 

2. Dere må informere deltakerne

Informasjon til deltakerne er avgjørende for å lykkes med gjennomføringen. Helsedirektoratet oppfordrer arrangører (og testtilbydere) om å informere tydelig om hvor folk kan få utført test for koronasertifikat, slik at disse går til riktig sted for å teste seg.

Bruk gjerne informasjonsplakat for kulturarrangement (PDF) eller idrettsarrangement (PDF), eller henvis til informasjon om koronasertifikat på helsenorge.no.

 

Dette er betingelsene du må gjøre deltakerne kjent med:

 • De får delta på arrangementet kun dersom de har gyldig koronasertifikat eller negativt testresultat.
 • De må selv må sørge for å ha gyldig sertifikat eller beregne nok tid for å teste seg før arrangementet.
 • De kan teste seg gratis hos testtilbydere som tilbyr test til koronasertifikat over hele landet.
 • De må møte forberedt med sertifikatet klart til kontroll på skjerm eller papirutskrift.
 • Testen er gyldig i 24 timer fra testresultatet er klart. Etter dette vil koronasertifikatet bli ugyldig.

 

I tillegg skal du opplyse deltakerne om testmulighetene som finnes i forbindelse med arrangementet, og om hvordan dette gjøres rent praktisk. Også eventuelle lokale råd og regler for det enkelte arrangementet må du gi dem informasjon om.

Send gjerne denne informasjonen til deltakerne: Koronasertifikat: Slik bruker du koronasertifikat for å komme inn på større arrangement i Norge – idrett (PDF)

 

3. Dere må tilby muligheter for å skrive ut testresultatet

I tilfelle det oppstår problemer og testresultatet ikke kan vises i koronasertifikatet på Helsenorge, må du sørge for at det er mulig å få skrevet ut testresultatet. Skulle det oppstå varige tekniske problemer, skal du kontakte testleverandør, som i sin tur tar kontakt med NHN kundesenter på tlf. 24 20 00 00.

 

Oppsummering

Personer med grønt koronasertifikat kan delta på større arrangementer i Norge. For å få gyldig sertifikat på bakgrunn av negativ hurtigtest nyere enn 24 timer, kan påmeldte teste seg gratis hos en godkjent testtilbyder.

Dersom du benytter koronasertifikat på ditt arrangement, skal du inngå avtale med en eller flere private tilbydere av test for sertifikatet. Du må dessuten ha hatt kontakt med aktuelle kommuner/testtilbydere i forkant av arrangementet, slik at alle nødvendige avklaringer og forberedelser blir gjort.

Som arrangør må du ha en klar plan for hvordan du skal håndtere eventuelle deltakere som tester positivt. Blant annet bør du ha tenkt på følgende: 

 • Hvem skal håndtere personen som har fått påvist positiv test?
 • Hvor skal personen sendes for å få utført en PCR-test?
 • Hvordan skal personen transporteres dersom han/hun ikke står for egen transport?
 • Hvem skal dekke kostnadene i forbindelse med transport og utførelse av PCR-testen?
 • Hvem er nærkontakter, og hvem skal varsle disse?


For øvrig må du sette deg inn hvilke andre smitteverntiltak som er forskriftsfestet/anbefalt også når koronasertifikat benyttes. (Se krav til arrangementer.)

Trenger du råd, veiledning eller hjelp til å koordinere de riktige ressursene for å gjennomføre hurtigtesting for koronasertifikat på ditt arrangement? Det er bare å ta kontakt med oss!

 

Den ultimate guiden til digitale og hybride arrangementer