Skip to main content

I løpet av koronaåret 2020–2021 har arrangører virkelig oppdaget mulighetene som ligger i å gå fra fysiske til virtuelle arrangementer.

For at et virtuelt arrangement skal bli en god opplevelse for de som deltar fra hjemmet sitt, må man velge en løsning som egner seg for møteformatet. Skal du ha et webinar eller et videokonferanse? Hva er egentlig forskjellen?

La oss først gi en definisjon av de to formatene.

 

Webinar

Et webinar er en kombinasjon av ordene ‘web’ og ‘seminar’. Med andre ord, et webinar er en presentasjon, diskusjon, demonstrasjon eller workshop sendt live over nett, der publikum deltar gjennom chat og/eller video. Normalt sett har ikke deltakere på webinar kontakt med hverandre, men lytter til arrangørens presentasjon.

 

Videokonferanse

En videokonferanse er et møte der deltagerne, uten å være på samme sted, kan kommunisere og samhandle med hverandre i sanntid, ved hjelp av en løsning for overføring av lyd og bilde.

 

Forskjellen mellom webinar og videokonferanse

Den største forskjellen er at et webinar som regel én person (evt. flere) som presenterer noe til mange. Det er vanligvis ingen samhandling mellom deltakerne, og det er sjelden mulig å se andre deltakere eller vite hvem de er.

En videokonferanse er oftest med færre personer enn med et webinar. Den har dessuten mer samhandling mellom deltakere eller mellom arrangør og deltakere, og alt foregår i sanntid. Ofte kan man også se bilde av eller navn på de andre deltakerne..

 

Les også: Slik avholder du digitale arrangementer med Proviso

 

Holde webinar eller videokonferanse? Velg det riktige verktøyet! 

Skal du avholde ditt virtuelle arrangement som et webinar eller som en videokonferanse? Svaret får du ved stille følgende spørsmål: 

Hvor mye direkte involvering og samspill vil det bli med deltakerne?

Dersom du planlegger et online arrangement der du som møteleder og deltakerne dine skal kommunisere mer aktivt frem og tilbake, er videokonferanse det naturlige formatet.

Vi ser nærmere på hvilken løsning som passer best til hvert enkelt format. 

 

Når du skal holde et webinar

Det finnes flere gode nettbaserte tjenester som gjør det enkelt å arrangere og holde et webinar eller en videokonferanse. To av de mest brukte er Zoom Video Webinars og GoToWebinar

Begge webinarverktøyene er brukervennlige og passer godt når du skal gi deltakerne dine en engasjerende webinaropplevelse. Løsningene har enkel og intuitiv kontroll for deg som vert, og dessuten mange interaktive funksjoner for deltakerne dine, som f.eks. håndsopprekning, Q&A og avstemming. 

 

Når du skal holde en videokonferanse

Zoom Meetings egner seg godt til interaktive møteplasser med mye publikumsdeltakelse, eller der du skal dele opp sesjonene i mindre grupper. Funksjonen Breakout Rooms gir deg mulighet til enkelt å flytte deltakere inn parallellsesjoner. Gruppene kan selv velge når de skal gå tilbake til plenum, eventuelt legger moderator inn klokkeslettet da alle skal tilbake til hovedsesjon. Det viser da en nedtelling i de ulike parallellsesjonene hvor mye tid som gjenstår.

I likhet med Zoom Meetings passer GoToMeeting godt til interaktive møteplasser med mye publikumsdeltakelse. Verktøyet skiller seg særlig ut på ett punkt, nemlig mobilvennligheten. Du kan sette opp og starte en konferanse fra smarttelefonen. Innstillingene gjør det også mulig å maksimere kvaliteten til lyd og bilde. Med ett trykk kan du invitere andre til møter og chat-samtaler.

(Det finnes mange andre gode webinar- og videokonferansesystemer. De som er nevnt her i artikkelen, er de vi har mest kjennskap til via egne og kunders erfaringer.)

Oppsummering

Hovedforskjellen på webinar og videokonferanse er altså at et webinar er et nettbasert seminar, som f.eks. en presentasjon eller en workshop. Deltakerne samhandler som regel ikke med hverandre, men lytter til presentasjonen og deltar via chat. 

En videokonferanse er et livemøte mellom to eller flere personer som befinner seg på ulike steder. Deltakerne samhandler aktivt med hverandre, i sanntid, noe som gjør videokonferanse til en mer interaktiv virtuell møteplass enn et webinar.

Den ultimate guiden til digitale og hybride arrangementer