Skip to main content

Fysiske arrangementer kommer tilbake, men den “digitale ånden” er ute av lampen – og der forblir den. Livestrømming av møteplasser vil bli så naturlig at vi ikke lenger vil tenke på det som hybrid.

Pandemien ser ut til å være på hell, og vi ser frem til å møtes fysisk igjen. I en artikkel fra april i år skrev vi at mange bedrifter og organisasjoner etter covid-19 vil veksle mellom å kjøre arrangementer både fysisk og via digitale møteplattformer – noen ganger hver for seg, og noen ganger i ett og samme arrangement, som hybrid.

Imidlertid er det på sin plass å spørre: Vil det bli en selvfølge at en del av ethvert arrangement alltid kjøres via en digital plattform?

Mye tyder på det. 8. september arrangerer vi konferansen Øyekontakt, og noe av budskapet der vil være nettopp at vi i tiden fremover ikke lenger kommer til å skille mellom fysiske og digitale/hybride møteplasser. Praktisk talt alle arrangementer med litt størrelse på vil i fremtiden bestå av en fysisk og en digital del. Med andre ord: Det vil alltid være mulig å følge med på arrangementet på nett.

Dermed kan vi egentlig konkludere med at vi ikke er på vei tilbake til rene fysiske arrangementer, men til en miks av fysisk og virtuelt. En miks som vil bli så normal at vi ikke vil tenke på det som en kombinasjon av to formater. Teknologien har gjort det mulig – ja, rett og slett såre enkelt – for de aller fleste bedrifter og organisasjoner å avholde møter og arrangementer som er en sømløs “blend” av virtuelle og fysiske møterom. 

 

En hybrid virkelighet, på jobb og på arrangement

Da pandemien inntraff og sendte mange av oss på hjemmekontor, måtte vi snu om på inngrodde arbeidsmetoder og rutiner for å omstille til samhandling i en ny, digital jobbhverdag.

I fjor publiserte Boston Consulting Group en studie som viste at selskaper forventer at rundt 40 prosent av ansatte fremover vil foretrekke en hybrid arbeidsmodell – altså at man kombinerer det å jobbe på kontoret med det å jobbe hjemmefra.

I arrangementsbransjen ser vi samme tendens. Fordelene ved å kombinere fysisk og digital deltakelse, ved hjelp av profesjonell strømming, er så åpenbare at den hybride modellen definitivt er kommet for å bli. Dét budskapet har vi formidlet før.

I arbeidslivet som i arrangementsbransjen – den «nye normalen» består av større fleksibilitet og skreddersydde samhandlingsformer.

 

Fra ‘hybride’ arrangementer til bare ‘arrangementer’

Det siste halvannet året har vi blitt presentert for mange nye begreper. Digitale arrangementer, virtuelle og hybride møteplasser, strømming – dette er bare noe av det vi har beriket vokabularet med etter hvert som bedrifter og organisasjoner har digitalisert mye av møte- og arrangementsvirksomheten.

Flere arrangementsprofesjonelle vi har snakket med, mener at vi i fremtiden ikke lenger vil snakke om ‘fysisk’, ‘digitalt’ eller ‘hybrid’. Vi vil bare omtale det som arrangementer eller møteplasser; det er en selvfølge at man tilbyr deltakerne en digital utvidelse av møtet.

Dermed kan vi trygt gjenta vårt budskap om at hybridarrangementer er kommet for å bli … men vi vil sannsynligvis ikke kalle dem hybride. At de fleste fysiske møteplasser vil bli direkteoverført på nett, vil antagelig bli like naturlig som at idrettsbegivenheter sendes direkte på TV og i andre digitale flater. 

Vi har nylig fått med oss en sommer-OL i Tokyo med uforglemmelige opplevelser. Tenk om olympiske leker kun hadde blitt avholdt for de som er til stede fysisk. Utenkelig. Likeledes vil det bli bortimot utenkelig at konferanser og seminarer i en gjennomdigitalisert fremtid ikke skal sanntidsoverføres (strømmes) til et publikum som sitter foran skjermen hjemme eller på kontoret (eller i 10 000 fots høyde over Atlanteren, for den saks skyld). 

Velkommen til den nye normalen!

 

Den ultimate guiden til digitale og hybride arrangementer