Skip to main content

Har du vært på et arrangement der det var “enveiskjøring” fra scene til sal? Du og resten av deltakerne satt bare der og passivt fordøyde timevis med sesjoner, mens gjespebølgen skyller over seteradene. 

På slike arrangementer blir det så som så med kunnskapsoverføringen og læringsutbyttet.

Heldigvis finnes det en motgift til akutte tilfeller av konferanseapati: Kjør meningsmålinger (polls) underveis!

 

Hva er meningsmålinger?

Meningsmålinger (polls) er et nyttig verktøy for raskt og enkelt å kunne be deltakerne gi sine tilbakemeldinger underveis i arrangementet. Det kan brukes enten deltakerne er fysisk til stede på et arrangement eller er med digitalt. 

Når du åpner for det, kan deltakere stemme, si sin mening eller stille spørsmål. Kanskje ønsker du innspill på faglige vurderinger, eller du skal gjennomføre avstemminger. Eller kanskje ønsker du rett og slett å gi deltakerne en mulighet til å stille spørsmål.

 

Hvorfor benytte meningsmålinger?

Vi lever i en deltakerbasert kultur, så interaktivitet er ikke lenger bare noe som er kjekt å legge til rette for på arrangementer – det forventes! Deltakere må engasjeres og involveres, og de som har innspill og kommentarer, må få lov til å komme med dem. 

Samtidig må dette foregå på en måte som fungerer både for deg som arrangør og for foredragsholderne og deltakerne dine. Å gjennomføre enkle meningsmålinger (polls) kan være en god og lettvint måte å få innspill og kommentarer på.

 

4 grunner til at arrangementet blir mer interaktivt med meningsmålinger

 

1. Du gjør arrangementet mye mer “levende”

Muligheten til å evaluere og gi tilbakemeldinger på foredrag og aktiviteter underveis – der og da – får deltakerne til føle seg betydningsfulle og gir dem et større eierskap til det faglige innholdet. 

Ikke bare får du “tatt tempen” på salen i løpet av dagen; med meningsmålinger får du i tillegg muligheten til å tilpasse programmet underveis. Dermed blir det faglige innholdet enda mer relevant, og deltakernes spørsmål blir i størst mulig grad besvart. Og kanskje får du svar på hva dere bør snakke mer eller mindre om …

Enten man er digital deltaker eller er til stede fysisk: Meningsmålinger skaper engasjement og temperatur, og gjør arrangementet til en mer dynamisk opplevelse, med større utbytte for alle involverte.

 

2. Du fanger opp de som ikke stiller spørsmål i plenum

Q&A-runder på et arrangement kan fort bli litt kleint. Mange kvier seg for å ta ordet i plenum, og det er ikke alltid personer med de beste innspillene som stiller spørsmålene.

Med meningsmålinger kan de litt mer introverte blant deltakerne få være anonyme og stille spørsmål de ellers er litt engstelig for at kan oppfattes som dumme. På den måten får de mye høyere utbytte av arrangementet.

 

3. Du gir foredragsholdere muligheten til å skreddersy presentasjonen

Med en meningsmåling kan en god foredragsholder lodde stemningen blant publikum og så styre presentasjonen i en passende retning. For eksempel kan foredragsholdere få en pekepinn på demografien eller det kollektive kunnskapsnivået i salen.

I tillegg kan foredragsholdere piffe opp læringsopplevelsen og “reaktivere” deltakere som etter flere timer med intens konsentrasjon har falt litt ut.

Dersom du har et arrangement som varer over noe tid (en hel dag eller flere dager), kan bruk av meningsmålinger gi foredragsholdere mulighet til å presisere eller utdype litt der det er ønske om det.

 

4. Det gir et godt grunnlag for gruppearbeid

Meningsmålinger kan være veldig nyttig hvis du planlegger gruppearbeid. Kommentarer og spørsmål sendt inn av deltakerne kan fordeles på gruppene, eller du kan sette gruppene opp basert på hva folk har spurt om.

 

Hvordan lager du en meningmåling?

I et profesjonelt, nettbasert påmeldingssystem som Proviso vil du kunne få tilgang til meningsmåling som en egen modul. Du kan enkelt opprette en meningsmåling, enten før arrangementet starter, eller underveis. Det blir automatisk generert en kode og en QR-kode. Deltakerne kan enten svare direkte i påmeldingssystemets deltakerapp eller ved å

  • Gå til svar.as og skriv inn koden gitt av arrangør
  • Skanne QR-koden som vises på storskjermen (eller på skjermen ved digitale møter)
  • Motta lenke via SMS, e-post eller sosiale medier

Mulighetene for interaktivitet er mange. Du kan stille deltakerne spørsmål, be dem stille deg spørsmål, eller be dem om å «rate» ulike elementer av arrangementet. Hvis du ønsker å lage en ordsky. kan du be deltakerne om å sende inn et ord hver som f.eks. beskriver arrangementet.

Deltakerne gleder seg til å se resultatet av meningsmålingen, og det kan du vise dem ved åpne en presentasjonsside i påmeldingssystemet. Denne kan du bruke på storskjerm, eller via skjermdeling dersom det er et digitalt arrangement. Du velger selv om du modererer svarene først, eller om du viser dem direkte.

 

Oppsummert

Et godt påmeldingssystem tilbyr ofte meningsmålinger. Med polls får du loddet stemningen blant publikum i løpet av arrangementet, og dessuten får du autentiske tilbakemeldinger fra deltakerne, mens det hele pågår og de har opplevelsen friskt i minne. Deltakere og foredragsholdere kan kommunisere direkte med hverandre gjennom spørsmål fra sal til scene, og vice versa. 

Et lurt tips til slutt: Ha alltid en moderator mellom det som blir sendt inn, og det som vises i plenum.

 

New Call-to-action