Skip to content
Prøv gratis
4 min lesetid

I 2019 gjelder det å skille seg ut fra konkurrentene – slik kan du gjøre det

Featured Image

Arrangement som markedskanal gir konkurransefortrinn i kampen om forbrukernes oppmerksomhet. Her er 6 grunner til at du bør lage arrangement i år.

Hvorfor kommer folk på ditt arrangement?

Historisk sett har det vært to hovedgrunner til at folk deltar på konferanser, seminarer og andre typer møter og arrangementer – for å tilegne seg ny kunnskap og bygge nettverk.

I dag er all verdens fakta noen tastetrykk unna. Når det er så lekende lett å finne svar på alt mulig på nett, da har vel arrangementer utspilt sin rolle?

Tvert imot.

I en tid da alt går fortere og fortere og vi kommuniserer mer og mer digitalt, har mennesker et enda større behov for å komme sammen i fysiske møteplasser. Ny teknologi vil aldri klare å erstatte møter ansikt til ansikt og nytteverdien av mellommenneskelig kontakt, i en felles opplevelsessfære.

Ingen kommunikasjon er så sterk som budskap fra menneske til menneske. Som det heter seg: Technology changes; humans don’t.

 

Arrangement gir konkurransefortrinn

Hvordan skiller du deg så ut fra konkurrentene i 2019? Ved å holde et arrangement, naturligvis.

Som vi skriver om her er bruk av arrangement som et ledd i bedriftens markedsstrategi fremtidens måte å bygge tillit hos målgruppen på.

Trenger du gode argumenter for å planlegge og gjennomføre arrangementer? Da er det bare å se på følgende seks konkurransefortrinn dere som virksomhet eller organisasjon får ved å gjøre det.

 

Fortrinn 1: Det øker synligheten i markedet

I 2019 er det viktigere enn noen gang å vise hvorfor man eksisterer, ikke bare hva man leverer. Et arrangement, hvor dere for eksempel lanserer nye produkter eller tjenester, skaper oppmerksomhet og interesse rundt merkevaren. Potensielle kunder og samarbeidspartnere får en bedre forståelse av og kjennskap til dine løsninger, og ikke minst dine verdier.

Arrangement gir bedrifter en unik mulighet til å nå målgruppen med sitt reklamebudskap på en måte som ikke oppleves påtvingende. Hvis dere har ambisjon om å fange målgruppers og mediers oppmerksomhet, vekke deres interesse og skape positive assosiasjoner (hvilken bedrift har vel ikke det?), så er det å avholde et arrangement det perfekte markedsverktøy for å oppnå dette.

Fortrinn 2: Det bygger bransjeautoritet

Vellykkede arrangementer, med gode foredrag og presentasjoner som fronter nye innsikter og setter dagsorden, gir arrangørens merkevare autoritet i bransjen – noe som igjen skiller dem ut fra andre aktører i markedet.

Derfor er det viktig å velge den rette foredragsholderen.

Fortrinn 3: Det skaper involvering i merkevaren

Et arrangement utgjør en perfekt møteplass for å få lodde stemning i målgruppen og få tilbakemeldinger fra nåværende og potensielle kunder. Dere får muligheten til å treffe beslutningstakere og bygge nettverk på en arena der ditt produkt eller din tjeneste står sentralt.

Å knytte kontakt på et personlig plan, gjennom møter ansikt til ansikt, skaper sterke merkevareopplevelser og er et effektivt verktøy for å skape engasjement og bygge profil mot både nye og eksisterende kunder/medarbeidere. Denne typen markedskommunikasjon fører til høy involvering hos forbrukeren – fordi de frivillig bruker tid og energi på å delta på arrangementet.

Les også: 5 grunner til at møter og arrangementer gjør en forskjell

 

Fortrinn 4: Det bygger publikum rundt merkevaren

Når forbrukere og kunder deltar aktivt på arrangementer og det skapes minneverdige felles opplevelser, knyttes det bånd mellom merkevaren og den aktuelle målgruppen. Men deltakerne knytter også bånd seg imellom. Dette er igjen med på å stimulere, engasjere og bygge publikummet rundt merkevaren, såkalt community management.

Arrangementer viser frem verdier og det “menneskelige” aspektet ved dere som bedrift eller organisasjon. Potensielle kunder og samarbeidspartnere blir kjent med produkter og bedriften på en helt annen måte enn via nettet.

Fortrinn 5: Det skaper muligheter

Magi oppstår når folk kommer sammen. De utveksler erfaringer, beste praksis, nye ideer og fremtidsvisjoner. I denne “tankesmien” oppstår både synergier og et verdifullt mulighetsrom for både arrangøren og deltakerne. Ett arrangement bærer i seg kimen til andre fremtidige prosjekter.

Fortrinn 6: Det gir økt omsetning

Økt synlighet, forsterket kundelojalitet, engasjerte merkevareambassadører og nye muligheter og prosjekter – alt dette gir seg utslag i vekst og økte inntekter. Philip Kotler, også kjent som den moderne markedsføringens far, har sagt at “det holder ikke lenger bare å gjøre kundene fornøyde, nå må de også begeistres”.

Fysiske møter og arrangementer er den beste måten å etablere langvarige relasjoner med kunder og samarbeidspartnere på. Mennesker handler av mennesker.

 

Verdens raskest voksende markedsføringsform

Arrangement er en markedskanal som gir beviselig god effekt, spesielt i en tid da det blir stadig større konkurranse om å fange forbrukernes oppmerksomhet gjennom markedsføring i digitale kanaler.

Et arrangement styrker merkevarens personlighet og image på flere måter, ved blant annet å gi tydeligere tilstedeværelse i markedet, økt merkevarekjennskap, bedre omdømme, osv. Videre bidrar det til å posisjonere virksomheten som tankeleder og knytte sterke bånd med både nåværende og nye kunder og samarbeidspartnere.

Så dersom dere satser på å skille dere ut fra konkurrentene i 2019, er møter og arrangementer et av de sterkeste verktøyene dere har til rådighet.

Å planlegge og gjennomføre arrangement er mye arbeid, og mange kvier seg for å gjøre det. Men gjør du det bra, er det virkelig verdt det!

 

New call-to-action