Skip to content
Prøv gratis
3 min lesetid

Hvor lenge vil det være aktuelt med digitale arrangementer?

Featured Image

“Jeg skulle synge høyt på festival, men nå sitter jeg her og blir gal”, heter det i en av fjorårets mest populære sommerlåter, Vi tar det igjen neste år. Den følelsen oppsummerer nok 2020 for mange som har vært vant til å delta på arrangementer av ulike slag ... 

Pandemien har hindret oss i å kunne møtes på en felles, fysisk arena og dele kunnskap og opplevelser sammen. Spesielt i den første fasen ble det mange avlysninger og utsettelser. 

2021 skulle heldigvis bli mye bedre, trøstet vi oss med. En hel bransje så frem til hvor bra det skulle bli når koronaen omsider blir slått tilbake og samfunnet åpner opp igjen. Men enn så lenge har pandemien klort seg fast.

Nå som vi har ekstra strenge restriksjoner flere steder i landet, er digitale arrangementer det eneste aktuelle for mange. Flere spør seg derfor: Hvor lenge vil det være aktuelt å kjøre digitale arrangementer?

For å kunne gi et noenlunde presist svar på det, bør vi først ta et aldri så lite tilbakeblikk på det spesielle året som har gått.

 

Fra avlysninger og utsettelser til gode alternativer

Før mars 2020 var de fleste arrangementene Provisos kunder jobbet med, fysiske møter.

Dette endret seg dramatisk da pandemien satte verden på pause. Landet stengte ned, og med ett var det ikke lov å avholde fysiske møter.

De første ukene var preget av kaos og usikkerhet – hva skal vi gjøre med alle de planlagte arrangementene? Mange valgte å avlyse og utsette, i håp om at høsten skulle bli bedre. 

Etter hvert så man imidlertid konturene av at dette kunne vare lenger enn først antatt. For bedrifter og organisasjoner ble det dermed avgjørende å finne gode alternativer, slik at de viktigste arrangementene kunne gjennomføres innenfor de gjeldende retningslinjene for smittevern.

Heldigvis viste det seg raskt at mye var mulig. Det fantes mange gode systemer og leverandører som kunne hjelpe, og mange utviklet og tilpasset produktene sine til også å favne om funksjonalitet som var viktig når ting skulle foregå digitalt.

 

Frem og tilbake, frem og tilbake ...

Når smitten gikk ned, kom de hybride arrangementene. Da var det noen som kunne møtes, mens resten hang med digitalt. Når smitten økte igjen, gikk de fleste over til heldigitale arrangementer igjen. Slik har det bølget frem og tilbake så lenge pandemien har vart.

 

Les også: Hvorfor bruke et påmeldingssystem på digitalt arrangement?

 

Digitale møteplasser har kommet for å bli, men ...

Når vi nå nærmer oss midten av februar 2021, er det vel knapt noen som ikke har deltatt på et digitalt arrangement i en eller annen form. Både de som avholder digitale møter, og de som deltar på dem, har høstet mange erfaringer. 

For deltakere er det åpenbare gevinster i form av redusert reisevirksomhet, større fleksibilitet og penger spart. Også for arrangøren blir det som regel mindre kostnadskrevende, i tillegg til at man når frem til langt flere enn ved fysiske arrangementer, samt en rekke andre fordeler.

Så tilbake til spørsmålet, hvor lenge blir det aktuelt med digitale arrangementer?

Det korte svaret er at arrangementsbransjen er endret, for godt – digitale møter og arrangementer har kommet for å bli. Spesielt strømming av arrangementer. Det mener i hvert fall mange av de fremste aktørene i bransjen. 

Selv om vaksineprogrammet går sin gang og viruset kommer på vikende front, vil vi fortsette med å lage digitale og hybride møteplasser i tiden fremover. En betydelig andel deltakere vil fremdeles foretrekke å følge med på arrangementer hjemmefra eller fra kontoret.

Samtidig er mange mer sulteforet enn noen gang på å treffes, ansikt til ansikt. Den digitale arenaen gir mye, men den tar også mye bort. Derfor føler vi oss veldig “trygg” på at de fleste bedrifter og organisasjoner vil vende tilbake til den fysiske møtearenaen i størst mulig grad når det igjen lar seg gjøre. 

 

Konklusjon

I hovedsak vil det være digitale arrangementer noen måneder til, for så å gå over til mer hybride eller mindre fysiske arrangementer før sommeren. Forutsatt at vaksineprogrammet går som forventet. 

Utover høsten vil det sannsynligvis ta seg opp med fysiske arrangementer, men de virkelig store fysiske samlingene vil nok ikke finne sted før i 2022. 

Inntil den tid får vi gjøre det beste vi kan i en vanskelig situasjon, møtes digitalt, kanskje snart møtes i mindre grupper – og glede oss til vi igjen kan møtes på store samlinger!

 

New call-to-action